By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมโครงการ “ตลาดประกอบฝัน” ครั้งที 5 หนุนคนรุ่นใหม่ทำความเชือในการพัฒนาสังคมให้กลายเป็นจริง

เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมโครงการ “ตลาดประกอบฝัน” ครั้งที 5 หนุนคนรุ่นใหม่ทำความเชือในการพัฒนาสังคมให้กลายเป็นจริง

21 มกราคม 2553 – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม หรือ “วาย
ไอวาย” (Why I Why: YIY) สานต่อโครงการ “ตลาดประกอบฝัน” ครั้งที่ 5 เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ อายุ 18-30 ปี ที่มีความเชื่อจะทำสิ่งดีๆ ให้สังคม ร่วมส่งโครงการในการพัฒนาสังคมหรือชุมชนเข้าประกวดเพื่อรับทุนสนับสนุน
จากโครงการ “ยิ้ม 5” สำหรับสานฝันของตนเองให้เป็นจริง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม ศกนี้

โครงการ “ตลาดประกอบฝัน” (Youth Innovation Marketplace—YIM) หรือเรียกสั้น ๆ ว่าโครงการ “ยิ้ม” ริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ (Young Social Entrepreneur) โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศ
อายุ 18-30 ปี ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนหรือสังคม รวมกลุ่มกัน 3 คน ส่งแนวคิดในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมตามความสนใจของตนเอง และสามารถทำได้จริง เพื่อขอรับการสนับสนุนจากโครงการ “ยิ้ม 5” ทั้งนี้ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกไม่เพียงแต่จะได้รับทุนในการดำเนินโครงการ จำนวน 130,000 บาทต่อโครงการ แล้วยังจะได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนมีที่ปรึกษาตลอดการดำเนินโครงการด้วย นอกจากนี้ โครงการ “ยิ้ม 5” ยังพิจารณาให้รางวัลพิเศษแก่โครงการที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นหลังจากจบโครงการอีกด้วย

“สิ่งที่พิเศษสำหรับ โครงการ “ยิ้ม 5” ก็คือ โครงการพัฒนาสังคมภายใต้ “ยิ้ม 5” ที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น จะได้รับรางวัลและทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองหลังจากจบโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนเจ้าของโครงการในการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต สำหรับเกณฑ์การพิจารณาโครงการภายใต้ “ยิ้ม 5” นั้น นอกจากจะเป็นโครงการที่สามารถลงมือทำได้จริงแล้ว จะต้องส่งผลกระทบเชิงบวกกับพื้นที่ที่ดำเนินโครงการด้วย นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงนวัตกรรมในการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนความยั่งยืนของโครงการอีกด้วย” นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ “ยิ้ม”กล่าว

ทางด้านนางศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ในฐานะประธานกรรมการโครงการ “ตลาดประกอบฝัน” กล่าวว่า โครงการ “ตลาดประกอบฝัน” หรือ “ยิ้ม” เป็นโครงการแรกๆ ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งในแต่ละปีได้เห็นพัฒนาการของโครงการ “ยิ้ม” และศักยภาพของเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุน ทั้งในเรื่อง สมรรถนะ ความสามารถและความรับผิดชอบในการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมที่ริเริ่มด้วยตนเอง

“ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมให้โครงการนี้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทั้งในแง่ของเนื้อหา วิธีการ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และต้องขอขอบคุณการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาคเอกชนอย่าง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นับตั้งแต่โครงการ “ยิ้ม 3” เป็นต้นมา ที่ช่วยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงพลังสร้างสรรค์ และช่วยเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนในการทำงานด้านพัฒนาสังคม” นางศรีศักดิ์กล่าวเสริม

ขณะนี้ โครงการ “ยิ้ม 5” กำลังเปิดรับสมัคร เยาวชนอายุ 18-30 ปี (รวมกลุ่มกัน 3 คน) ที่มีประสบการณ์ในการทำโครงการเพื่อสังคมและพร้อมดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 4 – 6 เดือน โดยให้ ส่งโครงการเพื่อสร้างสรรค์สังคมตามความเชื่อของตนเองได้ที่โครงการ “ยิ้ม 5” ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.yimproject.org หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (โครงการตลาดประกอบฝัน 5) 24/147 ซอยลาดพร้าว 21 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-513-5501 อีเมล์ believe@yimproject.org ตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 มีนาคมศกนี้

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.