By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปู และคณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล เชิญชวนน้องมัธยมฯ ปลายทั่วประเทศร่วมเข้าค่าย “เพาเวอร์กรีน” ครั้งที่ 16

บ้านปู และคณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล เชิญชวนน้องมัธยมฯ ปลายทั่วประเทศร่วมเข้าค่าย “เพาเวอร์กรีน” ครั้งที่ 16

กับหัวข้อ “ECO Living & Learning – เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ ตอบรับ New Normal” สร้างประสบการณ์เรียนรู้ออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัด ยกห้องทดลองไปหาน้องๆ ถึงที่บ้าน สมัครได้จนถึง 30 ก.ย.นี้  

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเยาวชนหัวใจสีเขียวที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จำกัดแผนการเรียน) ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ ECO Living & Learning – เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ ตอบรับ New Normal” เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหัวข้อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนใช้เวลากับการทำกิจกรรมภายในบ้านมากขึ้น ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี และการลงมือปฏิบัติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ค่ายฯ จัดส่งให้ถึงบ้าน เสริมสร้างพลังแห่งการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด

ภายใต้แนวคิดของค่ายฯ “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม – เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 40 คน จะได้เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่จัดขึ้นในช่วงวันหยุดและช่วงสุดสัปดาห์ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 21 พฤศจิกายนนี้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การปูพื้นฐานนักวิทย์กับกิจกรรม Transformative Learning ฝึกฝนด้าน Soft Skill เช่น ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหา พร้อมกับทำความรู้จักเพื่อนใหม่ในค่ายฯ ก่อนร่วมกันเข้าสู่เส้นทางการเรียนรู้  สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ คือ การได้ลงมือทดลองปฏิบัติภายใต้ 3 หัวข้อ 1) การสำรวจคุณสมบัติของดินในบ้าน 2) การประดิษฐ์ถังดักไขมัน 3) การเปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับชุดการทดลองที่ได้มาตรฐานสามารถนำไปใช้งานได้จริงในครัวเรือนมูลค่ารวมคนละ 10,000 บาท ซึ่งค่ายฯ จัดเตรียมให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้เยาวชนยังได้ร่วมฝึกฝนทักษะการนำเสนอให้ชนะใจผู้ฟังที่สามารถนำไปปรับใช้กับการประกวดโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมปิดท้ายของค่ายฯ ที่เยาวชนจะได้จับกลุ่มกันนำความรู้ที่ได้รับทั้งหมดมาต่อยอดสร้างแนวคิดหรือไอเดียในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล พร้อมชิงทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท

เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมค่ายฯ สามารถเข้าไปที่ www.powergreencamp.com เพื่อกรอกใบสมัครในรูปแบบออนไลน์ที่ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบลิงก์คลิปวิดีโอที่อัปโหลดบน YouTube (เผยแพร่แบบสาธารณะ) ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง ความสนใจหรือประสบการณ์การทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และการนำเสนอแนวคิดและความเข้าใจเรื่อง “ECO Living” ภายในความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564 และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โอกาสดีๆ แบบนี้ไม่มีบ่อยๆ รีบสมัครกันเข้ามาเลย !

อ่านรายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม พร้อมติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ของค่าย “เพาเวอร์กรีน” รุ่นที่ 16 ได้ที่

เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/powergreencamp

เว็บไซต์: www.powergreencamp.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุภาวดี จำปาลา

โทรศัพท์: 061-629-5919

อีเมล: powergreencamp@hotmail.com

###

เกี่ยวกับค่าย “เพาเวอร์กรีน”

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” (Power Green Camp) ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แนวคิดที่ว่า “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม – เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน รวมทั้งส่งเสริมให้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ สร้างแกนนำและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

ละเวียดนาม

© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.