By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
สสวท. จับมือบ้านปูฯ ผลิตวีซีดีการ์ตูนเคลื่อนไหว (GLOBE Animation) และหนังสือการ์ตูน 2 ภาษา

สสวท. จับมือบ้านปูฯ ผลิตวีซีดีการ์ตูนเคลื่อนไหว (GLOBE Animation) และหนังสือการ์ตูน 2 ภาษา

18 มีนาคม 2551 – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยวีซีดีการ์ตูนเคลื่อนไหว (GLOBE Animation) และหนังสือการ์ตูน 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ) สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา แก่คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่ยังขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวนประมาณ 20,000 โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ สสวท. และบ้านปูฯ ยังเตรียมมอบชุดสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศอีกด้วย

จากหนังสือการ์ตูนเด็ก 7 เรื่องยอดเยี่ยมของโครงการ GLOBE สหรัฐอเมริกา ที่ใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศของอเมริกา ถูกนำมาแปลและเรียบเรียงเป็นหนังสือการ์ตูน 2 ภาษา และสื่อวีซีดีการ์ตูนเคลื่อนไหว (GLOBE Animation) โดยผู้เชี่ยวชาญของ สสวท. และมีบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการผลิต ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติใกล้ตัวแก่เด็กปฐมวัย และเด็กประถมศึกษา และสอนให้เด็ก ๆ มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติที่อยู่รอบตัวก่อนเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้โลกธรรมชาติในชั้นเรียน

สำหรับสื่อวีซีดีการ์ตูนเคลื่อนไหว (GLOBE Animation) นั้นจะมีเสียงพากย์เป็นภาษาไทยและคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนหนังสือการ์ตูนจะมี 2 ภาษา คือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน โดยมีจำนวนทั้งหมด 7 เรื่อง แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 มีจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “ผู้สำรวจดิน” (The Soil Explorers), “จุ๊ จุ๊! ต้นไม้กำลังหลับ” (Shh! The Trees Are Sleeping) และ “วันฝนพรำ” (It’s A Rainy, Rainy Day) ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการผลิตเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับชุดที่ 2 มีจำนวน 4 เรื่อง ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความร้อน สัตว์ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ รอบตัว และเรื่องของเมฆ โดยคาดว่าจะดำเนินการผลิตได้แล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคมในปีนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ได้นำโครงเรื่องมาจากสื่อเสริมการเรียนการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวของเด็กนักเรียนชั้นประถมของสหรัฐอเมริกา จำนวน 7 เรื่อง ที่โครงการ GLOBE ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อนุญาตให้ สสวท. ในฐานะผู้ประสานงานโครงการ GLOBE ประเทศไทยนำมาแปลเป็นภาษาไทย และเรียบเรียงปรับปรุงทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระ และลักษณะของตัวละครในแต่ละเรื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย โดยทาง สสวท. ได้นำภาพการ์ตูน เคลื่อนไหว ที่มีสีสันสดใส มาใช้เป็นตัวเดินเรื่อง ซึ่งจะช่วยเสริมให้การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเด็กๆน่าสนใจมากขึ้น

“เมื่อพูดถึงวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นวิชาที่เข้าใจยาก และมีเนื้อหาที่ต้องจดจำมากมาย การจัดทำสื่อการ์ตูนเคลื่อนไหวและหนังสือการ์ตูน 2 ภาษา ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวดังกล่าว จะทำให้เด็กๆ มีความสนุก เกิดความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ คือมีความต้องการที่จะค้นหาคำตอบและทำการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนี้จะทำให้เด็ก ๆ สามารถจดจำเนื้อหาสาระวิชาได้ มากกว่าการท่องจำจากในหนังสือเรียนทั่วไปอีกด้วย” รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร กล่าว

ประธานกรรมการ สสวท. กล่าวอีกว่า นอกจากสื่อการเรียนรู้ชุดนี้ จะช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวให้กับเด็ก ๆ แล้ว ยังจะช่วยฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษในวีซีดีการ์ตูนเคลื่อนไหว (GLOBE Animation) และหนังสือการ์ตูน 2 ภาษา ให้แก่เด็กๆ อีกด้วย

ทางด้าน นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติใกล้ตัวดังกล่าว กล่าวว่า สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ คงจะมีส่วนไม่มากก็น้อยในการปูพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแก่เด็กไทย

“บริษัทบ้านปูฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้วยสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเช่นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติใกล้ตัวที่ทาง สสวท. จัดทำขึ้น ทั้งนี้เพราะเด็กๆ ในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา เป็นช่วงวัยที่ควรจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเด็ก ๆ เหล่านี้จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต” นายชนินท์ กล่าว

นอกจากการแจกสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแล้ว สสวท. และบ้านปูฯ ยังได้ผลิตสื่อวีซีดีการ์ตูนเคลื่อนไหวจำนวน 3,000 ชุด สำหรับแจกให้แก่ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วย โดยสามารถติดต่อขอรับวีซีดีการ์ตูนเคลื่อนไหวชุดที่ 1 ได้ที่ โทรศัพท์ 02-694-6646 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 -16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โครงการ GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) เป็นโครงการเรียนรู้ด้านการศึกษา และวิทยาศาสตร์นานาชาติสำหรับโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การนาซ่า และกองทุนวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ โครงการ GLOBE มีสมาชิกและดำเนินการอยู่ใน 110 ประเทศทั่วโลก ตามข้อตกลงสองฝ่ายระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกกับรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้ประสานงานของ GLOBE ในประเทศไทย

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.