By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ส่งนักกีฬาปิงปองฝึกเข้มในแดนมังกร

บ้านปูฯ ส่งนักกีฬาปิงปองฝึกเข้มในแดนมังกร

ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ส่งนักกีฬาในสังกัดสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู ประเทศไทย จำนวน 9 คน เข้ารับการฝึกซ้อมที่ศูนย์การฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิสนานาชาติเจิง้ ติง้ ในมณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกกีฬาปิงปองแห่งชาติของจีน และ ยังเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาทีมชาติจีนที่เข้าแข่งขันใน “ปักกิ่งเกมส์ 2008” ที่ผ่านมา

การส่งนักกีฬาเข้าฝึกซ้อมในครัง้ นี้เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักกีฬาจากไทยในการฝึกซ้อมกับนักกีฬาและโค้ชชาวจีนซึ่งเป็นจ้าวแห่งกีฬาปิงปองโลก โดยบ้านปูฯ ได้ส่งนักกีฬาของสโมสรฯ ไปฝึกซ้อมที่ศูนย์นานาชาติดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่สองแล้ว

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.