By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ มอบโอกาสการเรียนรู้ จัดค่ายปิงปองในชนบท เติมเต็มคำว่าให้ “จากใจ “พี่” สู่ “น้อง”

บ้านปูฯ มอบโอกาสการเรียนรู้ จัดค่ายปิงปองในชนบท เติมเต็มคำว่าให้ “จากใจ “พี่” สู่ “น้อง”

กีฬาถือเป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายยามว่างของเด็กๆ โดยทั่วไป  แต่สำหรับใครหลายๆ คน การเล่นกีฬาได้ถูกต่อยอดอย่างจริงจังและกลายเป็นเป้าหมายชีวิตที่สำคัญ  มีนักกีฬาสมัครเล่นไทยหลายต่อหลายคนก้าวสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพเต็มตัว หมายถึงเขาเหล่านั้นมีรายได้เพื่อดำรงชีพจากการเป็นนักกีฬา  โดยปัจจุบัน “นักกีฬา” ได้กลายเป็นอาชีพที่เยาวชนไทยใฝ่ฝันอยากเป็นมากที่สุดอันดับ 3 รองจากครูและแพทย์[1] ทว่าการเป็นนักกีฬาอาชีพนั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายเลย เพราะนอกจากพวกเขาจะต้องมีความพร้อมและทักษะกีฬาที่โดดเด่น พวกเขายังต้องมีเวทีเพื่อไต่ระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งปัจจัยเรื่องทุนทรัพย์เพื่อใช้ในกิจกรรมกีฬาด้วยการสนับสนุนจากผู้ปกครองและสปอนเซอร์ โอกาสการเป็นนักกีฬาอาชีพจึงถูกจำกัดวงแคบ ส่วนใหญ่มักอยู่ในกลุ่มน้องๆ ที่มี “โอกาส” ที่ดีกว่าคนอื่น

การให้ “โอกาส” จึงถือเป็นเรื่องสำคัญมาก จากความไม่เท่าเทียมด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จึงมีเด็กอีกมากมายในประเทศที่ยังขาด “โอกาส” และการ “สนับสนุน” ทำให้ฝันของน้องๆ ที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพดูจะเลือนลาง
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งและบริหาร “สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู” ที่สร้างนักกีฬาปิงปองไทยคุณภาพต่อเนื่องมากว่า 11 ปี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเติมเต็ม “โอกาสในการเรียนรู้” เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาปิงปองให้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล จึงจัดกิจกรรม “ค่ายสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะเยาวชนไทย” โดยนำโค้ชและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติของสโมสรฯ ที่ผ่านสนามแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ที่มีจิตสาธารณะ อาสาเป็นผู้ถ่ายทอดทักษะปิงปองให้กับน้อง ๆ เยาวชนอายุระหว่าง 6-16 ปี ใน 6 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ อุบลราชธานี ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ และขอนแก่น รวม 120 คน  ณ ศูนย์ฝึกปิงปองบ้านประชา จังหวัดอุบลราชธานี ความสำคัญของค่ายนี้จึงไม่ใช่แค่การสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเท่านั้น แต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะให้เกิดแก่นักกีฬาในสังกัด ซึ่งหลายครั้งหลายคราที่เขาเป็นผู้ที่ “ได้รับโอกาส” จากบ้านปูฯ สู่การเป็น “พี่” ที่กลายมาเป็นผู้ “หยิบยื่น” โอกาสให้แก่น้องๆ ที่ขาดแคลน สิ่งนี้ถือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสโมสรฯ ที่ต้องการสร้างคนเก่งและคนดีให้กับสังคมไทยไปพร้อมๆ กัน

ค่ายฯ นี้มีระยะเวลา 4 วัน น้องๆ ที่เข้าร่วมค่ายฯ ทุกคนมีโอกาสเท่าๆ กันในการพิสูจน์ความชอบความถนัดของตนเอง ทุกคนจะถูกแบ่งกลุ่มตามระดับทักษะปิงปอง ได้แก่ กลุ่มพื้นฐาน กลุ่มทักษะระดับกลาง และกลุ่มทักษะระดับสูง  โดยพี่ๆ จะปรับพื้นฐานความรู้ทักษะกีฬาปิงปองที่ถูกต้องให้น้องๆ ทั้งหมดใหม่อีกครั้ง เริ่มต้นจากการสอนกฎกติกา การจับไม้ การเสิร์ฟลูก การรับลูก รวมทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จำเป็น ได้แก่ การอบอุ่นร่างกายก่อนเล่น การสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบประสาทสั่งงานระหว่างเล่น การผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังเล่น จากนั้นน้องๆ จะได้เข้ากลุ่มฝึกฝนตามระดับกับโค้ชและพี่ๆ นักกีฬาเยาวชนทีมชาติของสโมสรฯ ที่พร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ทั้งเทคนิคการรับ-ส่งลูก การตบลูกแบบต่างๆ ตลอดจนการฝึกควบคุมอารมณ์และความเครียดขณะแข่งขัน ซึ่งในระยะเวลา 4 วัน เราได้เห็นพัฒนาการของน้องๆ ทุกคนมี พร้อมที่จะต่อยอดด้วยการฝึกฝนทักษะอย่างสม่ำเสมอต่อไป

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู กล่าวว่า “บ้านปูฯ เชื่อว่า พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่บ้านปูฯ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาปิงปองให้กับเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ รวมทั้ง “ค่ายสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะเยาวชนไทย” ที่ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว  เรามุ่งหวังที่จะขยายโอกาสเรียนรู้ให้น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกลในการเข้าถึงกีฬาปิงปองมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นเวทีสำหรับนักกีฬาของสโมสรฯ ที่จะพัฒนาบทบาทจากผู้รับสู่การเป็นผู้ให้และตอบแทนสังคมด้วยกีฬาที่พวกเขารักและถนัด”

บทบาทของพี่ๆ นักกีฬาจิตอาสา แตกต่างจากบทบาทที่พวกเขาเป็นนักกีฬาอย่างสิ้นเชิง พี่ๆ กลุ่มนี้ไม่เพียงมุ่งหวังที่จะมาเพิ่มทักษะปิงปองให้แก่น้องๆ แต่พวกเขายังมีภารกิจในแง่การเป็น “พี่เลี้ยง” ที่ต้องช่วยดูแลน้องๆ ในค่ายให้มีความปลอดภัย ปฏิบัติตามระเบียบวินัย กฎกติกาการอยู่ร่วมกัน ในขณะที่น้องๆ ก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่พี่ๆ ได้ถ่ายทอด และจากการได้อยู่ร่วมกับเพื่อนๆ ในระยะเวลาหนึ่ง ทั้งหมดนี้คือกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงที่ทำให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพขึ้นอีกขั้น

การปลูกฝังเรื่องจิตสาธารณะนี้เป็นสิ่งที่สโมสรฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก สะท้อนจากนักกีฬารุ่นพี่อย่าง นายนพรัตน์ บุญทิม อดีตนักกีฬารุ่นแรกๆ ของสโมสรฯ ที่ใช้เวลาส่วนหนึ่งช่วยพัฒนาเยาวชนท้องถิ่นด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิสและเป็นจิตอาสาหลักในการร่วมจัดกิจกรรมค่ายฯ ครั้งนี้ ภายใต้การสนับสนุนของบ้านปูฯ นายนพรัตน์ เผยว่า “ผมพยายามใช้ความรู้ด้านกีฬาปิงปองที่ผมถนัดและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้สมัยยังเป็นนักกีฬาสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูนั้น มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาศักยภาพเด็กๆ ในท้องถิ่นของผม ผมดีใจมากที่บ้านปูฯ มาช่วยเติมเต็มช่องว่างในการเรียนรู้ให้น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าใกล้ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กที่ขาดแคลนได้มองเห็นเป้าหมายในการเล่นกีฬาชัดขึ้น”

“ท้ายที่สุดแล้ว บ้านปูฯ เชื่อว่าเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะได้เรียนรู้ต่อยอดทักษะกีฬาอย่างเหมาะสมกับระดับความสามารถและเป้าหมายของแต่ละบุคคล ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมที่เปิดกว้างให้ทั้งเยาวชนที่ไม่มีประสบการณ์ ไปจนถึงนักกีฬาเยาวชนระดับจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมโดยเท่าเทียมกัน และที่สำคัญไปกว่านั้นคือความอิ่มเอมใจที่เกิดขึ้นแก่โค้ชและพี่ ๆ นักกีฬาของสโมสรฯ ที่มาทำหน้าที่ฝึกสอนน้อง ๆ ในครั้งนี้ในฐานะผู้ให้ด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริง” นางอุดมลักษณ์ โอฬาร กล่าวปิดท้าย

[1] จากข้อมูลการสำรวจอาชีพมาแรงของเด็กไทยอายุ 7-14 ปี จำนวน 2,044 คน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 ของกลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย

# # #

เกี่ยวกับสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู (BTTC)
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู หรือ Banpu Table Tennis Club ก่อตั้งขึ้นช่วงต้นปี 2551 เพื่อมุ่งสนับสนุนเยาวชนไทยที่มีพรสวรรค์ด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับองค์กรของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ กับบริษัทย่อยในประเทศจีน คือ Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC ที่ให้การสนับสนุนกีฬาเทเบิลเทนนิสในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความเชี่ยวชาญทางด้านกีฬาชนิดนี้จากประเทศซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นจ้าวแห่งกีฬาเทเบิลเทนนิสมาสู่เยาวชนไทย

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.