By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
10 ไอเดียเจ๋งกิจการเพื่อสังคมเข้ารอบ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” บ้านปูฯ หนุนคนรุ่นใหม่ตามฝันและแก้ปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์

10 ไอเดียเจ๋งกิจการเพื่อสังคมเข้ารอบ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” บ้านปูฯ หนุนคนรุ่นใหม่ตามฝันและแก้ปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์

กรุงเทพฯ 4 เมษายน 2559 – หลังจากเปิดให้คนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 20 – 35 ปีที่สนใจดำเนินกิจการเพื่อสังคม หรือ social enterprise ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วม โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 6” ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ Banpu Champions for Change 6 ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุด บ้านปูฯ และสถาบัน Change Fusion พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งมีทั้งกูรูในวงการ Startup แวดวงธุรกิจการตลาดและพัฒนาสังคม ได้ร่วมกันคัดเลือกกิจการเพื่อสังคม 10 ราย ที่สร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาสังคมได้อย่างน่าสนใจ  โดยทั้ง 10 รายจะได้รับทุนสนับสนุนเริ่มต้นกิจการละ 50,000 บาท  ก่อนที่จะมีการคัดเลือกอีกครั้งจนแหลือ 4 กิจการสุดท้ายที่มีความคืบหน้าด้านธุรกิจและสังคมมากที่สุด ซึ่งจะได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่องอีกกิจการละ 200,000 บาท ในราวเดือนกรกฎาคม ศกนี้
 
“โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change หรือ BC4C) คือหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ริเริ่มขึ้นและดำเนินโครงการมาเป็นประจำทุกปี โดยร่วมมือกับสถาบัน Change Fusion หัวหอกสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมในไทย สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ตามฝันด้านการประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สำหรับในปี 2559 มีกิจการเพื่อสังคมส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมทั้งสิ้น 42 ไอเดียซึ่งล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกกิจการที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการจริงจำนวน 20 กิจการเพื่อเข้าร่วมเวิร์คช็อป ก่อนจะคัดเลือกจนเหลือ 10 กิจการที่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนและตอบโจทย์ด้านพัฒนาสังคมในหลากหลายมิติมากที่สุด  
 
ในปีนี้ กิจการเพื่อสังคมทั้ง 10 รายมีความโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีและสื่อใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวธุรกิจ สังคมและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างน่าสนใจ อาทิ แพล็ตฟอร์มออนไลน์ให้คำปรึกษาด้านความเครียดและโรคซึมเศร้า หลักสูตรส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน สื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตาและหู กิจการที่ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค แอพพลิเคชั่นบอกเวลารถขนส่งสาธารณะแบบเรียลไทม์ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลมนุษย์ เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองอินทรีย์ที่ลดการทิ้งอาหารและต่อยอดส่วนที่ไม่ใช้แล้ว และการสร้างชุมชนน่าอยู่และอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละกิจการและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโครงการได้ที่ www.facebook.com/banpuchampions/posts/938754809507552?__mref=message
 
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันคนรุ่นใหม่จำนวนมากมีความคิดสร้างสรรค์ และมีฝันอย่างแรงกล้าในการทำกิจการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดี แต่ยังขาดผู้รู้มาช่วยขัดเกลาความคิด แนะแนวทาง และสนับสนุนในสิ่งที่ขาด ดังนั้น บ้านปูฯ จึงได้สร้างเวที BC4C ขึ้นมา เพื่อจุดประกายและส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้ตามฝันเส้นทางอาชีพที่ต้องการ และร่วมพัฒนาสังคมไปพร้อมกัน ภายใต้แนวคิดพลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา คือเน้นให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ แก้ปัญหา และแสดงศักยภาพด้วยตนเองตลอดทั้งกระบวนการ โดยมีบ้านปูฯ และคณะกรรมการฯ เป็นพี่เลี้ยงที่เดินเคียงข้างไปด้วยกัน”
 
ในขั้นตอนการคัดเลือก ได้มีการต่อยอดเครือข่ายศิษย์เก่า BC4C ที่สร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคมจนแข็งแกร่ง โดยได้เชิญศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 คือ  ผู้ก่อตั้ง Ma:D พื้นที่รวมตัวของผู้ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงและ co-working space  เข้ามาช่วยในการคัดเลือกครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกูรูหลากหลายสาขา อาทิ คุณดาว-ภัทรพร แย้มละออ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลทางสังคมและนักการตลาดเพื่อสังคม  คุณต้น-อารันดร์ อาชาพิลาส ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและผู้ผลิตนิตยสารเพื่อสังคมและสร้างแรงบันดาลใจหลายเล่ม  มาเสริมความรู้ผ่านเวิร์คช็อปซึ่งมีเนื้อหาเข้มข้นให้ทั้ง 20 กิจการ เพื่อให้เกิดการตกผลึกทางความคิด ขัดเกลา และพัฒนาแผนธุรกิจให้สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในเชิงรายได้และผลลัพธ์ทางสังคม  สำหรับระยะเวลา 3 เดือนนับจากนี้ คือ เมษายนถึงมิถุนายน ทั้ง 10 กิจการจะนำทุนเบื้องต้น 50,000 บาท ไปดำเนินกิจการจริงให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนที่จะกลับมานำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อเข้าชิง 4 รางวัลชนะเลิศที่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุด พร้อมด้วยทุนสนับสนุนเพิ่มเติมอีกกิจการละ 200,000 บาท สำหรับต่อยอดธุรกิจต่อไป
 
แม้อีก 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมจะไม่ได้รับการคัดเลือก แต่สิ่งสำคัญที่ทุกคนล้วนได้รับคือ การเข้าร่วมเวิร์คช็อป คำแนะนำจากกูรู และเครือข่ายการต่อยอดธุรกิจ เพื่อนำไปดำเนินกิจการเพื่อสังคมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ BC4C สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/banpuchampions

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.