By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
กลับมาอีกครั้ง! งาน Impact Day 2019 งานแฟร์ด้านกิจการเพื่อสังคม บ้านปูฯ พร้อมประกาศ 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่น และจัดเต็มกิจกรรมมากมาย

กลับมาอีกครั้ง! งาน Impact Day 2019 งานแฟร์ด้านกิจการเพื่อสังคม บ้านปูฯ พร้อมประกาศ 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่น และจัดเต็มกิจกรรมมากมาย

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 9 หรือ Banpu Champions for Change (BC4C #9) โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิกที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และ สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไร เชิญชวนผู้ที่สนใจสนับสนุนกิจการที่มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม ร่วมลุ้น 5 กิจการดีเด่นของโครงการฯ ประจำปี 2562 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม พูดคุยกับคนมีแพชชั่นในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเหมือนๆ กัน ชมแฟชั่นโชว์ยกระดับงานคราฟท์ (craft) ไทย ช้อปสินค้าและบริการจากกิจการเพื่อสังคมทั่วประเทศ พร้อมร่วมโหวตกิจการเพื่อสังคมที่โดนใจคุณได้ที่งาน “Impact Day 2019: สนามของคนสร้างสรรค์ ต่อเติมพลัง เปลี่ยนแปลงสังคม” ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ โซน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พิเศษ! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า 200 ท่านแรกเท่านั้น รับเลยทันที Voucher แทนเงินสดมูลค่า 200 บาทเพื่อซื้อสินค้าและบริการภายในงาน

โดยงานแฟร์ด้านกิจการเพื่อสังคม Impact Day 2019 ได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมในโครงการฯ และกิจการเพื่อสังคมในเครือข่ายจากทั่วประเทศ ให้มีพื้นที่ในการแนะนำกิจการและจำหน่ายสินค้าและบริการแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ ขณะเดียวกัน ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจให้ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ด้านกิจการเพื่อสังคมจากผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งในปีนี้ บ้านปูฯ และ Change Fusion ได้จัดเต็มกิจกรรมไฮไลท์เด็ดๆ ไว้เพียบ! ไม่ว่าจะเป็น

การประกาศผล 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่นจาก โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 9
Market for Change ตลาดนัดแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมของคนรุ่นใหม่และรักษ์โลก ที่รวบรวมสินค้าและบริการจาก 24 กิจการเพื่อสังคมทั่วประเทศ
เวิร์คชอปจากกิจการเพื่อสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
– วิธีการนุ่งผ้าซิ่นหลากหลายสไตล์ โดย อัตลักษณ์
– ศิลปะการชงชาตามแบบฉบับของชาวปกาเกอะญอ โดย Heaven on Earth
– วิธีการเขียนเทียนลงผ้าเพื่อผลิตผ้าบาติกตามวิถีของชาวม้ง โดย Craft de Quarr*
กิจกรรม SE.School Consultation เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่มีความสนใจ ให้รู้ลึก รู้จริงเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม*
• รับชม Ethical Craft Fashion Show 2019 แฟชั่นโชว์ยกระดับงานคราฟท์ไทยจากกิจการเพื่อสังคมของโครงการฯ ภายใต้ธีม Could Thai crafts be high fashion?
• เรียนรู้เคล็ดลับในการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน ในช่วง Talk & Share “เคล็ดลับสู่ล้าน สร้าง Impact ให้สังคมอย่างยั่งยืน” กับกิจการเพื่อสังคมชื่อดังได้แก่ Moreloop, Toolmorrow และ Flow Folk
Mini Concert ของนักร้องหนุ่มสุดฮอต นนท์ ธนนท์ ฟังแล้วคุณจะรู้ว่าอะไร “มีผลต่อหัวใจ”
• ร่วมโหวต “SE นี้มีดีโดนใจ” ภายในงาน และทาง Facebook page ของโครงการฯ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับ Voucher มูลค่า 200 บาทได้ฟรี ที่ http://bit.ly/359LU60 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/banpuchampions

*กิจกรรม Workshop by Social Enterprises และกิจกรรม SE.school Consultation สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

# # #

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.