By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
เยาวชนดาวรุ่งจากสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู กวาดรางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการ

เยาวชนดาวรุ่งจากสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู กวาดรางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการ

เยาวชนดาวรุ่งของสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู (BTTC) ฉลองความสำเร็จหลังจากเข้าร่วมการแข่งขัน South East Asian (SEA) Junior & Cadet Table Tennis Championships 2015 ครั้งที่ 21 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน และ 2015 China Junior & Cadet Open – ITTF Golden Series Junior Circuit ณ เมืองไท้ชาง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นักกีฬาเยาวชนจากสโมสรฯ ได้รับรางวัลหลายรายการ อาทิ การแข่งขันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นางสาวมนอัปสร สฤษดิ์อภิรักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประเภทหญิงคู่ รุ่นเยาวชน และชนะเลิศจากประเภททีมหญิง รุ่นเยาวชน นายศุภกร วัฒนศิริชัยพร ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประเภททีมชายรุ่นจูเนียร์ และนายวรท โชติเลอศักดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประเภททีมชาย รุ่นเยาวชน รองชนะเลิศจากประเภทชายเดี่ยว รุ่นเยาวชน และรองชนะเลิศจากประเภทชายคู่รุ่นเยาวชน

ในส่วนของการแข่งขันที่เมืองไท้ชาง ประเทศจีน นางสาวมนอัปสร สฤษดิ์อภิรักษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากประเภททีมหญิงรุ่นจูเนียร์ โดยร่วมแข่งกับเด็กหญิงณัฐกมล คำก้อน และเข้าสู่รอบ 16 คนสุดท้ายในประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นจูเนียร์ อีกทั้ง นายวรท โชติเลอศักดิ์ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากประเภททีมชาย รุ่นจูเนียร์อีกด้วย

นับเป็นปีที่ 7 ที่สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู ได้ให้โอกาสแก่เยาวชนในการพัฒนาตัวเองผ่านกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้เยาวชนมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม เรียนรู้ที่จะปรับตัวเมื่อพบสิ่งใหม่ๆ และมุ่งเพิ่มพูนทักษะของตนอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการช่วยให้เยาวชนเติบโตเป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” แล้ว ยังเป็นการบ่มเพาะให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.