By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูนำทีมจิตอาสา จัดค่ายพัฒนาทักษะเทเบิลเทนนิสให้เยาวชนภาคอีสาน พร้อมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านกีฬา

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูนำทีมจิตอาสา จัดค่ายพัฒนาทักษะเทเบิลเทนนิสให้เยาวชนภาคอีสาน พร้อมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านกีฬา

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู ภายใต้บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิสชัยภูมิ และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ จัดกิจกรรมค่ายสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู “สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาเยาวชนไทย” นำโค้ชเยาวชนทีมชาติและนักกีฬาจิตอาสาของสโมสรฯ ฝีมือดีที่ผ่านสนามแข่งขันระดับประเทศและต่างประเทศ มาฝึกสอนเยาวชนอายุระหว่าง 6-16 ปี ณ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีเด็กนักเรียนจากจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง เช่น เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ขอนแก่น และอุบลราชธานี เข้าร่วมจำนวน 150 คน พร้อมทั้งครูผู้ฝึกสอนประจำจังหวัดต่างๆ จำนวน 20 คน

สำหรับกิจกรรมนี้เน้นเปิดโอกาสให้เยาวชน ในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนปัจจัยสนับสนุนในการฝึกฝนทักษะด้านกีฬา ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ อุปกรณ์ รวมถึงผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์การแข่งขันในระดับนานาชาติ ได้เข้ามาเรียนรู้ทักษะเทเบิลเทนนิสที่ได้มาตรฐาน เทคนิคต่างๆ การวางแผนชีวิตและการไปสู่เป้าหมายนั้น ตลอดจนทักษะการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันภายใต้กฎกติกาของกีฬา โดยค่ายฯ นี้เปิดกว้างให้ทั้งเยาวชนที่ไม่มีประสบการณ์ ไปจนถึงนักกีฬาเยาวชนระดับจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมโดยเท่าเทียมกัน
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู เปิดเผยว่า “เราจัดค่ายสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู “สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาเยาวชนไทย” เป็นครั้งที่ 6 แล้ว จากการดำเนินงานของสโมสรฯ มาเป็นเวลา 10 ปี และน่ายินดีว่าน้องๆ บางคนเคยเข้าร่วมค่ายฯ กับเรามาแล้ว และยังคงมาต่อยอดฝึกฝนอีกในค่ายฯ นี้ การตอบรับที่ดีจากทุกฝ่ายล้วนตอกย้ำว่าการพัฒนาคนอย่างยั่งยืนบนความเชื่อว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ของเรานั้นมาถูกทางแล้ว เพราะนอกจากจะช่วยพัฒนาน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล ยังเป็นการฝึกนักกีฬาของสโมสรฯ ให้มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปันและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตามที่สโมสรฯ เน้นปลูกฝังให้นักกีฬาของเราเป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาคนของบ้านปูฯ มาโดยตลอด”

ทั้งนี้ การสนับสนุนให้เยาวชนมาเล่นกีฬา นอกจากจะเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจแล้ว ยังสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ซึ่งการที่เยาวชนจะไปสู่เป้าหมายได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากความเชี่ยวชาญด้านทักษะกีฬาแล้ว กำลังใจถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้นักกีฬาไม่เลิกล้มระหว่างทาง โดยคนที่มีผลต่อการสร้างบรรยากาศจูงใจนักกีฬามากที่สุด คือ ผู้ฝึกสอนและผู้ปกครอง สโมสรฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญและริเริ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจส่งต่อไปให้เยาวชนในวงกว้าง
นอกจากเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการจัดค่ายฯ สนใจเข้าร่วมจำนวนมากแล้ว ยังพบว่ากิจกรรมนี้ได้กลายเป็นเวทีให้ครูผู้ฝึกสอนประจำจังหวัด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิค ความชำนาญ เกิดเป็นเครือข่ายความรู้ อันนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการกระจายบุคลากรที่มีคุณภาพด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสในระดับภูมิภาค เพื่อร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต

ด.ญ. ภัทรสุดา วิจิตรธรรม เยาวชนที่มาเข้าร่วมค่ายฯ (อายุ 7 ปี) กล่าวว่า “หนูเคยเข้าค่ายฯ ที่อุบลราชธานีมาก่อน พอรู้จากคุณพ่อว่าจะมีจัดค่ายฯ อีก หนูก็ขอมา เพราะมันสนุกและโค้ชก็สอนเก่ง มาแล้วมันมีแรงฮึดสู้ อยากจะตั้งใจเล่นมากขึ้น ครั้งนี้เลยพาน้องมาฝึกด้วยกันค่ะ”

นายจักรพงษ์ สงวนรัมย์ (ผู้ฝึกสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ) เปิดเผยว่า “การจัดค่ายฯ ครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นว่ามีเด็กๆ สนใจเทเบิลเทนนิสจำนวนมากและต้องการการฝึกสอนที่ได้มาตรฐาน ตอนนี้ที่ชัยภูมิเรามีสถานที่และอุปกรณ์พร้อม แต่ยังขาดผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญด้านเทเบิลเทนนิสในระดับสากล ไม่ใช่ครูพละจากที่ไหนก็ได้ การเข้าร่วมค่ายฯ ไม่ได้มีประโยชน์แค่กับเด็ก แต่ผมและผู้ฝึกสอนทุกคนยังได้เรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ๆ ตลอดเวลา ผมอยากให้บ้านปูฯ จัดค่ายแบบนี้อีกครับ”

# # #

เกี่ยวกับสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู (BTTC)
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู หรือ Banpu Table Tennis Club ก่อตั้งขึ้นช่วงต้นปี 2551 เพื่อมุ่งสนับสนุนเยาวชนไทยที่มีพรสวรรค์ด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับองค์กรของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ กับบริษัทย่อยในประเทศจีน คือ Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC ที่ให้การสนับสนุนกีฬา    เทเบิลเทนนิสในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความเชี่ยวชาญทางด้านกีฬาชนิดนี้จากประเทศซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นจ้าวแห่งกีฬา   เทเบิลเทนนิส มาสู่เยาวชนไทย

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.