By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ลงทุนโซลาร์ฟาร์ม 78.5 เมกะวัตต์ในจีน EBITDA ธุรกิจไฟฟ้าไตรมาส 1/59 เติบโตร้อยละ 10 จากไตรมาสก่อน

บ้านปูฯ ลงทุนโซลาร์ฟาร์ม 78.5 เมกะวัตต์ในจีน EBITDA ธุรกิจไฟฟ้าไตรมาส 1/59 เติบโตร้อยละ 10 จากไตรมาสก่อน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) บริษัทในเครือของบ้านปูฯ ได้ทำสัญญาเพื่อครอบครองสิทธิในการซื้อหุ้นในอนาคตในสัดส่วนร้อยละ 100 ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนจำนวน 4 โครงการในมณฑลซานตง ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 78.5 เมกะวัตต์ การซื้อหุ้นภายใต้สัญญานี้จะกระทำบนเงื่อนไขที่โครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่เครือข่ายสายส่งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงกลางปี 2559

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การขยายการลงทุนโซลาร์ฟาร์มในจีนครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ของ BPP ในการเสาะหาโอกาสการลงทุนในตลาดที่มีปัจจัยเกื้อหนุนการเติบโต และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นอย่างดี โดยต่อยอดจากทักษะความชำนาญจากการทำธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่น และประสบการณ์กว่าทศวรรษในธุรกิจไฟฟ้าในจีน นอกจากนั้น โครงการโซลาร์ฟาร์มในมณฑลซานตงที่เพิ่มเข้ามาปีนี้ และโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง กำลังการผลิต 1,320 เมกะวัตต์ ที่จะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2560 เป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนของบ้านปูฯ ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุนให้เป็น 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 20 ภายในปี 2568 อีกด้วย”

ซานตงเป็นมณฑลที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สูงเป็นอันดับ 3 ของจีน และมีจำนวนประชากรมากกว่า 90 ล้านคน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโจวผิงซึ่ง BPP ได้ลงทุนดำเนินการในสัดส่วนร้อยละ 70 มาตั้งแต่ปี 2549 ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์ฟาร์มทั้ง 4 โครงการจะถูกจำหน่ายเข้าไปยังเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าของมณฑลและอยู่บนโครงสร้างรายได้ค่าไฟฟ้าและเงินอุดหนุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดจะใช้เงินลงทุนโครงการจำนวนประมาณ 604 ล้านหยวน (เทียบเท่าประมาณ 93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งจะมาจากสองส่วน คือ หนี้สินและทุน

สำหรับไตรมาส 1/2559 บ้านปูฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ในธุรกิจไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เทียบกับไตรมาสที่แล้ว ด้านโรงไฟฟ้า BLCP รายงานผลการดำเนินงานที่ดีด้วยการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ และอัตราการจ่ายไฟฟ้าที่สูง โดยมีส่วนแบ่งกำไรจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนโรงไฟฟ้าหงสายังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการผลิต ซึ่งยูนิตสุดท้ายได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา โดยรายงานส่วนแบ่งกำไรจำนวน 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

บ้านปูฯ ยังคงสามารถดำเนินการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาส 1/2559 EBITDA จากธุรกิจถ่านหินในไตรมาสนี้คิดเป็น 78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเพียงเล็กน้อยบริษัทฯ ตั้งเป้าลดต้นทุนเฉลี่ยสำหรับธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซียให้อยู่ที่ 43 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันในปี 2559 จาก 49 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันในปี 2558 และในออสเตรเลียให้อยู่ที่ 48 เหรียญออสเตรเลีย จาก 49 เหรียญออสเตรเลียต่อตันในปี 2558
ธุรกิจถ่านหินออสเตรเลียปรับตัวดีขึ้นด้วยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากเหมือง Mandalong ซึ่งกลับมาดำเนินการผลิตตามปกติหลังจากเสร็จสิ้นการย้ายเครื่องจักรในไตรมาสก่อนหน้า และเนื่องจาก Mandalong สามารถใช้เครื่องจักรดำเนินการผลิตได้อย่างเต็มที่ จึงส่งผลให้ปริมาณขายถ่านหินสำหรับไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากไตรมาสก่อนหน้าเป็น 3.4 ล้านตัน ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นปรับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 23 จากร้อยละ 17 ในไตรมาสก่อนหน้า

“ธุรกิจไฟฟ้าที่เดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างรอบคอบในธุรกิจถ่านหิน ทำให้ EBITDA สำหรับไตรมาสนี้รักษาระดับอยู่ที่ 120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบเท่ากับไตรมาสก่อนหน้า โดยจากนี้เราคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากการลงทุนล่าสุดด้าน Shale Gas ในสหรัฐอเมริกา และมีกระแสเงินสดที่เติบโตขึ้นจากธุรกิจไฟฟ้า ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการลงทุนเพื่อการเติบโตในระยะยาวของบ้านปูฯ โดยสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ราคา 5.00 บาทต่อหุ้นระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2559 นี้ การเสนอหุ้นเพิ่มทุนพร้อมวอแรนต์ครั้งนี้จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้บริษัทฯ สามารถคว้าโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อการเติบโตต่อไปในอนาคต” นางสมฤดี กล่าวปิดท้าย

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ 02.694.6600 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.banpu.com

# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.