By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
คงอันดับเรทติ้ง BANPU ที่ “A+” บ้านปูฯ มั่นใจเดินหน้าคงกระแสเงินสดบวกต่อเนื่อง

คงอันดับเรทติ้ง BANPU ที่ “A+” บ้านปูฯ มั่นใจเดินหน้าคงกระแสเงินสดบวกต่อเนื่อง

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ล่าสุดได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ “A+” จากทริสเรทติ้ง และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” เน้นความเป็นผู้นำของบ้านปูฯ ในอุตสาหกรรมพลังงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการเงินลงทุนและกลยุทธ์การควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสภาพคล่องทางการเงินที่ดี การมีสินค้าคุณภาพที่หลากหลายและมีฐานลูกค้ากว้าง รวมทั้งทิศทางการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าที่มีแนวโน้มสดใส

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ภาวการณ์ด้านราคาโภคภัณฑ์หรือสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน บ้านปูฯ ใช้นโยบายการบริหารงานเชิงรุกที่มุ่งสร้างกระแสเงินสดให้เป็นบวกอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรการควบคุมต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เสริมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งทุกนโยบายล้วนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานทั้งองค์กรในทุกประเทศ จึงส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนที่วางไว้ สะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวของบ้านปูฯ ที่พร้อมเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง”

บ้านปูฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน โดย ณ เดือนกันยายน 2558 บริษัทฯ มีเงินสด 510 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะครอบคลุมการดำเนินงานระหว่างปี 2559-2563 บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับลดการลงทุนให้อยู่ที่ระดับ 554 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับการลงทุนที่ 717 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงปี 2555-2558 โดยจะเน้นเฉพาะการลงทุนที่จำเป็น การลงทุนต่อเนื่อง และการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า บริษัทฯ จะยังคงสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และได้ประโยชน์จากการลดลงของต้นทุนเชื้อเพลิง การลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายตามแผน และการเริ่มรับรู้กำไรจากโรงไฟฟ้าหงสา

บ้านปูฯ อยู่ระหว่างการนำบริษัทย่อย คือ บ้านปูเพาเวอร์ หรือ BPP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2559 ทั้งนี้ BPP มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าต่างๆ ในเอเชีย และภายในปี 2561จะมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือครองรวมทั้งสิ้น 2.3 กิกะวัตต์ แผนการของ BPP ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จะช่วยระดมทุนเพื่อต่อยอดการเติบโตก้าวต่อไปและชำระเงินกู้คืนให้กับบ้านปูฯ นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งประเมินว่าเมื่อโครงการไอพีโอของ BPP ดำเนินไปได้สำเร็จตามแผน จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ลดภาระหนี้ ทำให้โครงสร้างเงินทุนของบ้านปูฯ แข็งแรงยิ่งขึ้น

ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน บ้านปูฯ ดำเนินธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้าทั้งในประเทศจีน ออสเตรเลีย มองโกเลีย ไทย ลาว อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น โดยมีแผนเพิ่มการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างสมดุล รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำด้วยการบริหารจัดการระบบลอจิสติกส์ และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ขานรับความต้องการของลูกค้าในตลาดพรีเมี่ยมอีกด้วย

# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหินและธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าใน 8 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.