By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ เดินหน้าขยายฐานพลังงานสะอาด เปิดตัว Banpu Power Japan สาขาโตเกียว อย่างเป็นทางการ ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่า 400 เมกะวัตต์ จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น ตอกย้ำกลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บ้านปูฯ เดินหน้าขยายฐานพลังงานสะอาด เปิดตัว Banpu Power Japan สาขาโตเกียว อย่างเป็นทางการ ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่า 400 เมกะวัตต์ จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น ตอกย้ำกลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

(จากซ้ายไปขวา) นายวรวุฒิ ลีนานนท์ กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ
มร. วาตารุ ชิมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด สาขาโตเกียว
มร. คิโยชิ โยชิมิตสุ ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด สาขาโตเกียว
มร. โทชิฮิเดะ คูโบะ ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด สาขาโตเกียว

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ประกาศเปิดตัว บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด สาขาโตเกียว (Banpu Power (Japan) Tokyo Branch) อย่างเป็นทางการ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจากนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และภริยา ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกลุ่มบ้านปูฯ ในโอกาสนี้ กลุ่มบ้านปูฯ ยังได้เฉลิมฉลองการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นาริ ไอสึ จังหวัดฟุกุชิมะ อีกด้วย

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด สาขาโตเกียว มุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter อันเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบ้านปูฯ พร้อมเดินหน้าพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรวมจากพลังงานหมุนเวียนเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นให้ได้มากกว่า 400 เมกะวัตต์ แผนพัฒนานี้ตอบรับกับนโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานสะอาด และยังสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มบ้านปูฯ ในการเพิ่มกำลังการผลิตรวมให้เป็น 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2568

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญของบ้านปูฯ ที่ในวันนี้เราได้ประกาศเปิดตัวบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด สาขาโตเกียว หรือ BPPJP ในกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ อย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่กลุ่มบ้านปูฯ ได้เริ่มทำธุรกิจครั้งแรกกับหุ้นส่วนทางธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา และในปี พ.ศ. 2558 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นก็ได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ปัจจุบัน เรามีกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุนรวม 233.57 เมกะวัตต์ จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วในประเทศญี่ปุ่น และเรามีความยินดีที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งล่าสุดที่นาริ ไอสึ จังหวัดฟุกุชิมะ ซึ่งมีกำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 15.35 เมกะวัตต์ ได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา”

กลุ่มบ้านปูฯ พร้อมผนึกกำลังร่วมสร้างความแข็งแกร่งกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทพลังงาน คู่ค้าทางธุรกิจและชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสอีกมากมายในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในญี่ปุ่น ภายใต้กลุ่มบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด และ หน่วยงานบ้านปู อินโนเวชัน แอนด์ เวนเจอร์ เราพร้อมพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อส่งมอบโซลูชันพลังงานสะอาดอย่างชาญฉลาด รวมถึงสร้างสรรค์ชุมชนและเทคโนโลยีอัจฉริยะผ่านความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่บ้านปูฯ ใช้เป็นหลักในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง”

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด สาขาโตเกียว ภายใต้การบริหารงานของ มร. วาตารุ ชิมะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจบริหารจัดการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด 13 แห่งทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 5 โครงการ ได้แก่ โครงการมูกาว่า โอลิมเปีย ฮิโน อาวาจิ และนาริ ไอสึ โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการอีก 6 โครงการ โดยคาดว่าเมื่อเปิดดำเนินการครบทั้งหมดจะมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวมอยู่ 233.57 เมกะวัตต์ พร้อมวางแผนต่อเนื่องในการเพิ่มกำลังการผลิตรวมให้มากกว่า 400 เมกะวัตต์

“ประเทศญี่ปุ่นนับเป็นอีกหนึ่งประเทศกลยุทธ์ ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มบ้านปูฯ ทั้งในแง่แหล่งทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน และในแง่ความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน ให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย กลุ่มบ้านปูฯ พร้อมเดินหน้ารับเทรนด์พลังงานสะอาด มองหาโอกาสทางธุรกิจที่ตอบรับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อส่งมอบพลังงานอย่างยั่งยืน ตามพันธสัญญาที่ว่า Our Way in Energy พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน” นางสมฤดี กล่าวเสริม

# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม สำหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,492 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 269 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.