By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
เปิดตัว “บ้านปู อินฟิเนอร์จี” ผู้ให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

เปิดตัว “บ้านปู อินฟิเนอร์จี” ผู้ให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

เปิดตัว “บ้านปู อินฟิเนอร์จี” ผู้ให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร
ต่อยอดผู้นำด้านพลังงานของบ้านปูฯ ผลักดันพลังงานสะอาด รับยุทธศาสตร์พลังงาน 4.0

บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด หนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในฐานะผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร One Stop Service ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในระยะแรกจะให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ระบบไฟถนน และอุปกรณ์ไฟส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริการครอบคลุมตั้งแต่ การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ไปจนถึงซ่อมบำรุง เจาะตลาดลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Go Green Together” ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนค่าติดตั้งหรือค่าอุปกรณ์ (zero investment) และช่วยลดต้นทุนธุรกิจจากค่าไฟที่ลดลง พร้อมตอบรับนโยบายและแผนพลังงานทดแทนของรัฐบาล

นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านพลังงานแห่งเอเชีย กับกลยุทธ์ล่าสุด Greener & Smarter บ้านปูฯ มุ่งดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย บ้านปูฯ ไม่เพียงพัฒนาธุรกิจเหมืองถ่านหินและธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการมามากกว่า 30 ปี แต่ยังมุ่งพัฒนาพลังงานทดแทนโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาผนวกกับการผลิตพลังงานเพื่อตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น สะอาดขึ้น สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่สูงขึ้น และการเชื่อมต่อสังคมยุคดิจิตอล หลังจากเตรียมความพร้อมและระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านการบริการลูกค้าแบบครบวงจร จึงได้เปิดตัวบ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ อย่างเป็นทางการ ถือเป็นการต่อยอดความเชี่ยวชาญจากการดำเนินธุรกิจโซลาร์ฟาร์มของบ้านปูฯ ในประเทศจีนและญี่ปุ่น มาสู่ธุรกิจวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งยังเป็นการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านพลังงาน หรือนโยบายพลังงาน 4.0 ที่มุ่งเน้นผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ”

ในระยะแรก บ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ จะให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop Solar) ระบบไฟถนน และอุปกรณ์ไฟส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Streetlight and Accessories) ด้วยอุปกรณ์ชั้นนำที่มีคุณภาพสูง เน้นแพ็คเกจ Signature Infinergy ที่คุ้มค่ามากที่สุด ลูกค้าไม่ต้องลงทุนค่าติดตั้งหรือค่าอุปกรณ์เลยแม้แต่บาทเดียว (zero investment) และจ่ายค่าไฟจากระบบโซลาร์ในราคาที่ถูกลง พร้อมบริการดูแลรักษาระบบ และฟรีอุปกรณ์ตลอดอายุสัญญา 20-25 ปี นอกจากนี้ยังมีอีก 2 แพ็คเกจให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับจะแตกต่างกัน

บ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ มีทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ ตั้งแต่การออกแบบระบบ คัดเลือกอุปกรณ์คุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำ และวางระบบที่ได้มาตรฐาน พร้อมตรวจสอบไซด์งานลูกค้าผ่านระบบ Control Room ที่วางระบบมอนิเตอร์ และรายงานผลการทำงานของอุปกรณ์ตลอดอายุสัญญา เพื่อตอบสนองลูกค้าอย่างทันท่วงทีหากต้องการความช่วยเหลือด้านระบบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริการภายใต้แนวคิด Smart Service โดยลูกค้าที่ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดการผลิตไฟฟ้า ยอดประหยัดค่าไฟ แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุขัดข้องแบบเรียลไทม์ และมีช่องทางการติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Banpu Infinergy ลูกค้าในปัจจุบันประกอบไปด้วยหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น โรงงานขนาดใหญ่ โรงแรม โรงเรียน และสถานีบริการน้ำมัน

สำหรับแผนกลยุทธ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า บ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ ตั้งเป้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้รวม 300 เมกะวัตต์ เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการร่วมสนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy Development plan : AEDP 2015) ของกระทรวงพลังงาน ที่ตั้งเป้าเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนโดยรวมของประเทศจาก 13.9% ในปัจจุบัน เป็น 30 % ภายในปี 2579 นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะศึกษาและนำระบบการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) มาใช้ในการควบคุมการผลิต การส่ง และการกักเก็บพลังงาน เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมการใช้ไฟฟ้าในรถยนต์ (Electric Vehicle)

“บริษัทฯ เชื่อว่าแนวโน้มพลังงานทดแทนในไทยจะชัดเจนมากขึ้น อย่างในต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างแพร่หลาย และวันนี้ธุรกิจของบ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มาเติมเต็มแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของบ้านปูฯ ที่จะช่วยให้กลุ่มบ้านปูฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานชั้นนำแก่ภาคส่วนต่างๆ ด้วยจุดแข็งคือ การบริการครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทีมงานที่มีความชำนาญและประสบการณ์ช่วยลูกค้าลดต้นทุนโดยไม่มีความเสี่ยง และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคงด้วยพลังงานทางเลือกที่สะอาด สอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจของบ้านปูฯ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดกับสังคมไทยให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคม “โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้” โดยติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง จังหวัดตาก ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 13 แห่ง พร้อมตั้งเป้าติดตั้งให้ครบ 24 โรงเรียนภายในปีนี้” นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวปิดท้าย

สาหรับผู้ที่สนใจติดตั้งโซลาร์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.banpuinfinergy.co.th หรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ 02-095-6599

# # #

เกี่ยวกับบ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ
บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานแห่งเอเชีย ในฐานะผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และซ่อมบำรุง สำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการลดต้นทุนการบริหารจัดการจากการประหยัดค่าไฟฟ้า โดยนำประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานของบ้านปูฯ มากกว่า 30 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และความชำนาญจากธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ในประเทศจีนและญี่ปุ่น มาต่อยอดเป็นธุรกิจพลังงานสะอาดสำหรับประเทศไทยในอนาคต

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.