By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของวัดพระบาทน้ำพุ มอบข้าวเปลือกอินทรีย์สินเหล็ก เขาสมอคอน

บ้านปูฯ ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของวัดพระบาทน้ำพุ มอบข้าวเปลือกอินทรีย์สินเหล็ก เขาสมอคอน


นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงาน มอบข้าวเปลือกอินทรีย์สินเหล็ก เขาสมอคอน จำนวน 4 ตัน และเงินบริจาคจำนวน 194,500 บาท ให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ โดยมีหลวงพ่ออลงกตเป็นผู้รับมอบ

ลพบุรี 31 พฤษภาคม 2562 – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน มอบข้าวเปลือกอินทรีย์สินเหล็ก เขาสมอคอน ผลผลิตจาก “โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านเขาสมอคอน” ของบริษัทฯ ให้แก่ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของวัดที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบ้านปูฯ โดยคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานจากบ้านปูฯ นำโดย นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบข้าวเปลือกอินทรีย์สินเหล็ก เขาสมอคอน จำนวน 4 ตัน และเงินบริจาคที่รวบรวมจากพนักงานบ้านปูฯจำนวน 194,500 บาทให้แก่ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเป็นผู้รับมอบ
การสนับสนุนวัดพระบาทน้ำพุในครั้งนี้ เริ่มจากการที่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนวัดพระบาทน้ำพุในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวีกว่า 1,500 คน โดยมอบข้าวเปลือกอินทรีย์สินเหล็ก เขาสมอคอน เพื่อสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของวัดที่ต้องการให้ผู้ป่วยเอชไอวี ที่ยังแข็งแรงและมีกำลัง ที่อาศัยอยู่กับวัด ได้ฝึกอาชีพ และเยาวชนภายใต้การอุปถัมภ์ของวัด สร้างรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป ด้วยการนำข้าวเปลือกที่ได้รับบริจาคไปสีที่โรงสีข้าวที่วัดมีอยู่แล้ว ซึ่งนอกจากจะได้ข้าวสารเพื่อการบริโภคภายในวัด แล้วยังสามารถนำผลพลอยได้จากการสีข้าว เช่น ปลายข้าว ข้าวหัก รำ แกลบ ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆ ของวัดโดยเฉพาะการใช้เป็นอาหารสัตว์และการทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้วัดพระบาทน้ำพุได้ต่อยอดสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เพื่อสนับสนุนเจตนารมณ์ของหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ท่านประธาน ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้มอบข้าวเปลือกสินเหล็กจำนวน 4 ตัน เพื่อเป็นวัตถุดิบในกระบวนการเรียนรู้ของผู้ป่วย เยาวชน และบุคลากรของวัด ในเรื่องการสีข้าวและการนำผลพลอยได้จากการสีข้าวไปใช้ประโยชน์ บ้านปูฯ มุ่งหวังว่า การมอบข้าวเปลือกและเงินบริจาค จะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งที่จะสร้างเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของวัด เช่นเดียวกับที่บ้านปูฯ ได้ให้การสนับสนุนชุมชนบ้านเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้ฟื้นตัวจากมหาอุทกภัยปี 2554 ได้สำเร็จ ภายใต้การดำเนิน “โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านเขาสมอคอน” ที่มอบองค์ความรู้และทุน เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ สร้างทักษะจากการลงมือทำด้วยตัวเอง จนพวกเขานำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งข้าวอินทรีย์สินเหล็ก เขาสมอคอนเป็นหนึ่งในผลิตผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว”

สำหรับ ข้าวพันธุ์สินเหล็กมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ได้แก่ มีเส้นใยอาหารสูง ป้องกันอาการท้องผูกและมะเร็งลำไส้ มีสารอาหารสูงกว่าข้าวทั่วไปถึง 7 เท่า โดยอุดมไปด้วยวิตามินบี 1 และธาตุเหล็ก มีไตรกลีเซอไรด์ต่ำ ลดการสะสมของไขมันในเส้นเลือด และมีน้ำตาลต่ำ จึงถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วย รวมถึงอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยในวัด ได้บริโภคข้าวที่ปลูกด้วยระบบอินทรีย์ ปราศจากสารเคมีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 แล้วที่บ้านปูฯ ได้มอบข้าวอินทรีย์สินเหล็ก เขาสมอคอน ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ นับเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพจากชุมชนให้ขยายประโยชน์ไปยังกลุ่มคนอื่นๆ ในวงกว้างมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของโครงการฯ ไปพร้อมกัน สอดคล้องกับหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของบ้านปูฯ นั่นคือ Committed หรือการมุ่งมั่นยืนหยัดในการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับสังคมและมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนเหล่านั้นสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

# # #

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.