By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ เติมพลังใจ ส่งความห่วงใยสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 19 โรงพยาบาล พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่เด็กกำพร้าและครัวเรือนที่ขาดแคลน

บ้านปูฯ เติมพลังใจ ส่งความห่วงใยสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 19 โรงพยาบาล พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่เด็กกำพร้าและครัวเรือนที่ขาดแคลน

ในช่วงเวลาที่ยากลำบากภายใต้สถานการณ์โควิด-19 คนไทยทั่วประเทศต่างได้รับความเดือดร้อน รวมถึงในพื้นห่างไกลอย่าง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งหนึ่งที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องกังวลไม่น้อยคือการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน ซึ่งเปรียบเหมือนชุดเกราะสำหรับต่อสู้กับโรคโควิด-19 ที่ช่วยให้หมอและพยาบาลสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและมีความปลอดภัย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยชุด PPE และหน้ากากอนามัยรวม 5,700 ชิ้น กระจายไปยัง 19 โรงพยาบาลประจำอำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา พร้อมมอบถุงยังชีพ 500 ถุงซึ่งประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนและเด็กกำพร้าที่ลงทะเบียนไว้กับทางมูลนิธิฯ รวมมูลค่าการสนับสนุนในครั้งนี้ทั้งหมดกว่า 4 ล้านบาท

บ้านปูฯ อยู่เคียงข้างคุณ

คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บ้านปูฯ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะร่วมดูแลสังคมไทยและคนไทยอย่างดีที่สุด ถึงแม้ธุรกิจส่วนใหญ่ของเราจะอยู่ในต่างประเทศ แต่บ้านปูฯ เป็นบริษัทของคนไทย และในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ทุกภาคส่วนล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบ เราในฐานะองค์กรที่ยังพอมีกำลังก็ไม่อาจนิ่งนอนใจ นั่นจึงเป็นที่มาของการตั้งกองทุน ‘มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19’ มูลค่า 500 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของบ้านปูฯ 250 ล้านบาท เพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้กับองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในโรงพยาบาลให้มีศักยภาพสูงสุดด้านการรักษาและป้องกันความปลอดภัยทั้งผู้ติดเชื้อและบุคลากรในโรงพยาบาล โดยเราเริ่มต้นจากการสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจบ้านปู พร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และกระจายความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ รวมถึงได้สานต่อมายัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะเราต้องการส่งมอบความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ให้เข้าถึงคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง”

สู้โควิด-19 ด้วยพลังใจของบุคลากรทางการแพทย์

นายแพทย์ทศพล ปุสวิโร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส หนึ่งในโรงพยาบาลที่บ้านปูฯ ได้นำชุด PPE และหน้ากากอนามัยไปมอบให้กล่าวว่า “ทั้งชุด PPE และหน้ากาก N95 เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้เป็นจำนวนมาก ทั้งการใช้เพื่อลงพื้นที่ในชุมชนและใช้ที่โรงพยาบาลเอง อย่างน้อยๆ วันหนึ่งก็ต้องใช้มากกว่า 20 ชุด ซึ่งทำให้เรากังวลว่าในระยะยาวอุปกรณ์เหล่านี้ก็อาจจะไม่เพียงพอ แต่ด้วยน้ำใจของคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือพวกเรา ทำให้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์หมดไป และทำให้การทำงานของหมอและพยาบาลมีความปลอดภัยและมีความพร้อมมากขึ้น และหนึ่งในนั้นคือความช่วยเหลือจากบ้านปูฯ”

คุณชื่นสุมณ เลขะกุล พยาบาลงานป้องกันและควบคุมเชื้อ โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี กล่าวเสริมว่า “พอมีโควิด-19 อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ก็เริ่มขาดแคลน ต้องจำกัดการใช้บ้าง หรือประยุกต์เอาถุงพลาสติกมาใช้บ้าง แต่ด้วยความช่วยเหลือจากบ้านปูฯ ทำให้เรามีอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งทำให้เราหายกังวลและรู้สึกปลอดภัย โรงพยาบาลหนองจิกเป็นเพียงโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก การได้รับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบ้านปูฯ ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเราทุกคนมีแรงต่อสู้กันต่อไป”

“ถ้าไม่มีหน้ากาก เราได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขาแน่นอน”

คุณมนูญ แสนไม้ กรรมการมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความเห็นว่า “พอมีโควิด-19 เข้ามา ประชาชนหลายคนในพื้นที่ไม่สามารถออกไปทำงานตามปกติ เช่น กรีดยาง หรือออกไปค้าขายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่สีแดง ที่ทั้งการเข้าและออกจากพื้นที่ยิ่งทำได้ยากขึ้น การให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิฯ จึงมุ่งเน้นไปที่การนำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเราได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนับจำนวนครัวเรือนแล้วลงพื้นที่ไปส่งมอบถุงยังชีพ แต่ด้วยกำลังของมูลนิธิฯ ลำพังจึงไม่สามารถทำได้อย่างเพียงพอ ต้องขอขอบคุณทุกๆ หน่วยงานรวมถึงทางบ้านปูฯ ที่มองเห็นความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือเด็กๆ และผู้ยากไร้ ผมรู้จากแววตาของพวกเขาว่า เด็กๆ และชาวบ้านที่มารับถุงยังชีพมีกำลังใจมากขึ้น ผมคิดว่าถ้าเขาไม่สวมหน้ากากกันอยู่ เราได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขาแน่นอน”

บ้านปูฯ มุ่งหวังว่าความช่วยเหลือในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความพร้อมในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนไทยในพื้นที่ห่างไกล และจะเป็นการช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้โดยเร็ว

###

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจผลิตพลังงาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.