By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ เปิดตัว 5 กิจการเพื่อสังคมชนะเลิศ จากโครงการ Banpu Champions for Change ปีที่ 9 ในงานแฟร์กิจการเพื่อสังคมไทย “Impact Day”

บ้านปูฯ เปิดตัว 5 กิจการเพื่อสังคมชนะเลิศ จากโครงการ Banpu Champions for Change ปีที่ 9 ในงานแฟร์กิจการเพื่อสังคมไทย “Impact Day”


5 กิจการเพื่อสังคมชนะเลิศ จากโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมปีที่ 9 (จากซ้ายไปขวา)
คุณธนากร พรหมยศ กิจการเพื่อสังคม Younghappy (ยังแฮปปี้)
คุณปิ่นมนัส โคตรชา กิจการเพื่อสังคมอัตลักษณ์
คุณภณิชชา พึ่งพักตร กิจการเพื่อสังคม Heaven on Earth (เฮเวนออนเอิร์ธ)
คุณสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไร
คุณอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
คุณอิทธิกร เทพมณี กิจการเพื่อสังคม Orgafeed (ออร์ก้าฟีด) และ
คุณอารีรัตน์ จัดเสือ กิจการเพื่อสังคมเพียงใจ

กรุงเทพฯ 6 พฤศจิกายน 2562 – “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 9” หรือ Banpu Champions for Change (BC4C) 9 โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และ สถาบัน ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไร ล่าสุด ประกาศ 5 กิจการเพื่อสังคมผู้ชนะจากโครงการฯ ประจำปี 2562 ซึ่งถือเป็นไฮไลต์ในงานแฟร์กิจการเพื่อสังคมไทย “Impact Day 2019: สนามของคนสร้างสรรค์ ต่อเติมพลัง เปลี่ยนแปลงสังคม” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเปิดพื้นที่ใจกลางเมืองให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม ผ่านกิจกรรมเสวนา เวิร์คชอป รวมทั้งยังสามารถร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมไทย ด้วยการอุดหนุนสินค้าและบริการจาก 24 กิจการเพื่อสังคมที่มาร่วมออกร้าน


บรรยากาศในงาน “Impact Day 2019: สนามของคนสร้างสรรค์ ต่อเติมพลัง เปลี่ยนแปลงสังคม” ที่เชิญเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมจากโครงการฯ มาร่วมออกบูธให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าและบริการ พร้อมกิจกรรมเวริคช้อปโดยกิจการเพื่อสังคมต่างๆ

ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ทั้งด้านการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน และการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคม ได้แก่ การพัฒนาแผนธุรกิจ การนำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ (Business pitching) การทำแบรนด์ดิ้งและการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย การสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม การร่วมพัฒนาและทดสอบแผนการตลาดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การร่วมกิจกรรม Mentor Matching เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ การค้นหาคุณค่าของสินค้าและบริการ (Value proposition) และการประเมินความพร้อมของกิจการ นอกจากนี้ ยังจัดเวิร์คชอป เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่ได้รับตลอดทั้งโครงการฯ มาประมวลผล ต่อยอดกิจการเพื่อสังคมของตนเองให้มีระบบและชัดเจนมากขึ้น เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้นับว่าเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมและเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ก่อนที่จะนำเสนอแผนการดำเนินงานและเป้าหมายธุรกิจต่อคณะกรรมการ จนได้มาซึ่ง 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่นที่รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้

สำหรับ 5 ทีมผู้ชนะโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมปีที่ 9 จะได้รับทุนสนับสนุนรวม 1.25 ล้านบาท เพื่อนำไอเดีย ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอด สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย 5 ทีมผู้ชนะ ได้แก่

• ทีมเพียงใจ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องนอน เบาะรองนั่ง จากเศษวัสดุยางพาราเขาคีริส เพื่อสนับสนุนให้ทั้งผู้สูงอายุและวัยรุ่นในจังหวัดกำแพงเพชรสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
• ทีม Heaven on Earth (เฮเวนออนเอิร์ธ) ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากใบชาที่ปลูกในพื้นที่ป่าชุมชนหมู่บ้านห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการฟื้นฟูจากการเกษตรเชิงเดี่ยวจนอุดมสมบูรณ์
• ทีม Younghappy (ยังแฮปปี้) ธุรกิจการบริการเพื่อบริหารจัดการชุมชนผู้สูงอายุ ป้องกันไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยติดบ้านหรือติดเตียง โดยสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังมีความสามารถในการเข้าสังคม ได้ออกมาทำกิจกรรมเข้าสังคมที่เหมาะสม สนุกสนาน และมีสาระร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุอื่นๆ
• ทีม Orgafeed (ออร์ก้าฟีด) ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสุนัขที่ผลิตจากแมลง เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางมูลค่าเศรษฐกิจ เนื่องจากแมลงสามารถจัดการขยะอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำโปรตีนที่ได้จากแมลงมาผลิตเป็นอาหารสุนัขคุณภาพดีได้
• ทีมอัตลักษณ์ ธุรกิจผลิต ออกแบบ และจำหน่ายสินค้าของชำร่วยจากเศษผ้า ให้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวให้ได้มีโอกาสประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

นอกจากการเปิดตัว 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่นผู้ชนะเลิศจากโครงการฯ ปีนี้ ภายในงาน “Impact Day 2019: สนามของคนสร้างสรรค์ ต่อเติมพลัง เปลี่ยนแปลงสังคม” ยังมีกิจกรรมสนุกสนานและมีสาระอัดแน่นมากมาย อาทิ ช้อปปิ้งสินค้าและบริการจาก 24 กิจการเพื่อสังคมทั่วประเทศ เวิร์คชอปจากกิจการเพื่อสังคมที่หลากหลาย แฟชั่นโชว์ยกระดับงานคราฟท์ไทย Ethical Craft Fashion Show 2019 รับฟังบทเรียนทางธุรกิจที่สำคัญในช่วง Talk & Share “เคล็ดลับสู่ล้าน สร้าง Impact ให้สังคมอย่างยั่งยืน” กับกิจการเพื่อสังคมชื่อดัง Moreloop, Toolmorrow และ Flow Folk ปิดท้ายด้วยการรับชม Mini Concert จากนักร้องหนุ่ม นนท์ ธนนท์


แฟชั่นโชว์ยกระดับงานคราฟท์ไทย Ethical Craft Fashion Show 2019 กับธีม Can Thai Craft be high fashion?

คุณอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูฯ ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับหลัก ESG หรือ Environmental, Social, and Governance ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เราจึงต่อยอดนำหลัก ESG มาพัฒนารูปแบบการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมจากทั่วประเทศผ่าน ‘โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม’ ปีที่ 9 เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมให้มีความพร้อมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จนมาถึงงาน Impact Day ที่มุ่งเชื่อมโยงคนที่มีอุดมการณ์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ให้ได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เป็นพื้นที่ในการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต อันจะส่งผลให้เครือข่ายกิจการเพื่อสังคมไทยเติบโตอย่างแข็งแรง ทั้งหมดนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของบ้านปูฯ ที่ว่า พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

นอกจากกิจกรรมงานแฟร์แล้ว โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 9 ยังเดินหน้าพัฒนาบทเรียนที่เป็นประโยชน์ใน SE.School (Social Enterprise School) แพลตฟอร์มออนไลน์ด้านกิจการเพื่อสังคมให้มีข้อมูลและเนื้อหาที่มากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล และพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดที่สนใจได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม ซึ่งจากกิจกรรมนี้ส่งผลให้มีผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมไฟแรงจากเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ทั้งจากภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ สมัครเข้าร่วมกับโครงการฯ ปีนี้ เป็นจำนวนมาก

คุณสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “หลังจากการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ SE.School เป็นปีที่ 2 พบว่ามีผู้เข้าถึงความรู้ด้านกิจการเพื่อสังคมจากทั่วประเทศมากกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 66 ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์กิจการเพื่อสังคมไทยในปัจจุบันที่กำลังเติบโตและมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากการตื่นตัวของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาให้การสนับสนุนกิจการประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการ ตอกย้ำให้สถาบันฯ และบ้านปูฯ มั่นใจว่าโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมกำลังพัฒนาไปอย่างถูกทาง นอกจากนี้ การต่อยอดงานแฟร์กิจการเพื่อสังคม Impact Day 2019 เป็นปีที่ 3 ควบคู่ไปกับการพัฒนากิจกรรมเวิร์คชอป และ
เทรนนิ่งให้เข้มข้นมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เริ่มต้นด้วย “ก้าวที่กล้า” กล้าคิด และกล้าลงมือทำกิจการเพื่อสังคมของตัวเองให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป”

สำหรับรายละเอียดการเปิดรับสมัครโครงการ พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมในปีที่ 10 ที่จะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/banpuchampions

# # #

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.