By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2558 ธุรกิจไฟฟ้าเติบโตตามเป้า มองยาวถ่านหินเติบโตแกร่ง เดินหน้ายกเครื่องการผลิตรับตลาดถ่านหินฟื้นตัว สร้างแต้มต่อเหนือคู่แข่งตลอดซัพพลายเชน

บ้านปูฯ เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2558 ธุรกิจไฟฟ้าเติบโตตามเป้า มองยาวถ่านหินเติบโตแกร่ง เดินหน้ายกเครื่องการผลิตรับตลาดถ่านหินฟื้นตัว สร้างแต้มต่อเหนือคู่แข่งตลอดซัพพลายเชน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU) รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2558 พร้อมเผยทิศทางการลงทุนเพื่อสร้างกำไรยั่งยืนในระยะยาว ชูยกเครื่อง Centennial Coal Co., Ltd. ปูทางรับราคาถ่านหินฟื้น

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บ้านปูฯ มองแผนการลงทุนในระยะยาว และให้ความสำคัญกับการต่อยอดจุดแข็งของธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งกิจการเดิมที่บริษัทฯ มีอยู่ และกิจการใหม่ที่ซื้อเข้ามา นับตั้งแต่ที่บ้านปูฯ ได้ซื้อกิจการเหมืองถ่านหิน บริษัท Centennial Coal Co., Ltd. ในออสเตรเลีย บริษัทฯ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำให้ธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งหลายมาตรการเริ่มเห็นผลในปัจจุบัน อาทิ ราคาขายถ่านหินเฉลี่ย (ASP) ของ Centennial Coal ปรับตัวสูงขึ้น และปริมาณการผลิตต่อปีที่เพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ต้นทุนการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าในทุกตลาดปรับลดลง”

ด้วยมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมต้นทุนของเหมืองในประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซียที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในไตรมาส 1/2558 ต้นทุนเฉลี่ยต่อตันของเหมืองในประเทศออสเตรเลียลดลง 6.73 เหรียญออสเตรเลีย (หรือประมาณ 172.83 บาท โดย 1 เหรียญออสเตรเลีย เทียบเท่า 25.68 บาท) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณการผลิตถ่านหินในไตรมาสนี้ทำได้ดีกว่าแผนที่วางไว้ และผลิตได้มากกว่าปีก่อน ขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยต่อตันของเหมืองในประเทศอินโดนีเซียลดลง 6.38 เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 208.31 บาท โดย 1 เหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 32.65 บาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดอัตราส่วนการขุดขนดินต่อถ่านหิน 1 ตัน (Stripping Ratio) จากเดิม 10.2 เท่า เป็น 8.8 เท่า และการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง

“ปัจจุบันนี้ ธุรกิจถ่านหินของบ้านปูฯ มีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่งทั้งในด้านแหล่งทรัพยากรที่หลากหลายและระบบซัพพลายเชนที่กว้างขวางครอบคลุมหลายตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราผนึกกำลังด้านการตลาด และใช้กลยุทธ์การผสมถ่านหินจากอินโดนีเซียและออสเตรเลียเพื่อรุกตลาดส่งออกระดับพรีเมี่ยม เราพร้อมเสมอที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายต่างๆ และโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเป้าที่การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์เต็มประสิทธิภาพในภาวะที่ราคาถ่านหินผันผวน และยกเครื่องประสิทธิภาพการผลิตและดำเนินงานในทุกด้าน เพื่อพร้อมสำหรับการสร้างสัดส่วนกำไรให้ได้มากที่สุดทันทีที่ราคาถ่านหินดีดตัวขึ้น” นางสมฤดี กล่าว

ในไตรมาส 1/2558 บ้านปูฯ มีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 245 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 7,991.50 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 15 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราส่วนการทำกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) สำหรับไตรมาส 1/2558 คิดเป็นร้อยละ 36 ขณะที่ต้นทุนขายรวมลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อน มาอยู่ที่ 445 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 14,517.07 ล้านบาท)

บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการจำหน่ายถ่านหิน จำนวน 631 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 20,602.15 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92 ของรายได้จากการขายรวม และมีรายได้อีกร้อยละ 8 จากการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และรายได้อื่นๆ จำนวน 58 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 1,893.70 ล้านบาท) โดยธุรกิจถ่านหินมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ร้อยละ 36 ขณะที่ธุรกิจไฟฟ้ามีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมาที่ร้อยละ 42 จากเดิมที่ร้อยละ 33 ในไตรมาส 1/2557 ซึ่งเป็นผลจากการที่ราคาถ่านหินปรับตัวลดลง ทำให้ต้นทุนของธุรกิจไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงปรับลดลงตามไปด้วย

“ด้านธุรกิจไฟฟ้า ทุกโครงการเดินหน้าไปตามแผน โครงการโรงไฟฟ้าหงสาจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายนนี้ และในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ธุรกิจไฟฟ้าของบ้านปูฯ ในจีน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ก็สร้างผลกำไรถึง 14 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือมากกว่า 457 ล้านบาท โดยในระยะเวลาอีก 2 ปีนับจากนี้ หรือในปี 2560 เป็นต้นไป บ้านปูฯ จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนที่ถือครองในประเทศไทย จีน และ ลาว รวมทั้งสิ้นกว่า 2,750 เมกะวัตต์ ซึ่งจะสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงให้กับบ้านปูฯ อย่างต่อเนื่อง ” นางสมฤดี กล่าวปิดท้าย

# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหินและธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าใน 8 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น สำหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีสินทรัพย์รวม 6,731 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 219,142.65 ล้านบาท) มีหนี้สินรวม 4,435 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 144,396.87 ล้านบาท) สำหรับอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 อยู่ที่ 1.19 เท่า มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) เท่ากับ 0.001 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น (หรือเทียบเท่า 0.027 บาทต่อหุ้น)

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.