By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ และวายไอวาย เปิดตัว 8 โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมของเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการยิ้ม 4”

บ้านปูฯ และวายไอวาย เปิดตัว 8 โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมของเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการยิ้ม 4”

กรุงเทพฯ – 13 มิถุนายน 2551 – กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (วายไอวาย) ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดตัว 8 โครงการพัฒนาสังคมของเยาวชนคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “ตลาดประกอบฝัน 4” หรือ โครงการ “ยิ้ม 4” เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นต่อไป

หลังจากที่ โครงการ “ยิ้ม 4” ซึ่งดำเนินการโดยวายไอวาย และมีบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนหลัก ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 15-25 ปีทั่วประเทศ ส่งโครงการพัฒนาสังคมในรูปแบบใหม่ๆ เข้าประกวดและขอรับการสนับสนุนจากโครงการ ”ยิ้ม 4” เมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้น ได้มีกลุ่มเยาวชนจากทั่วประเทศสนใจส่งโครงการเพื่อสังคมเข้าร่วมโครงการ “ยิ้ม 4” จำนวนทั้งสิ้น 64 โครงการ และในที่สุด โครงการ “ยิ้ม 4” ได้คัดเลือกและให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมของเยาวชนเพื่อดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง จำนวน 8 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย
1. โครงการ “พาน้องย่ำเลน รักษ์โลก” โดยกลุ่มมดคันไฟกู้โลก จังหวัดสมุทรสาคร
2. โครงการ “โบราณคดีอาสา” โดยกลุ่มโบราณคดีอาสา (Archaeological Volunteer Group) กรุงเทพมหานคร
3. โครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ” โดยชมรมพัฒนาศักยภาพ (R&DTC) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
4. โครงการ “ธนาคารใบไม้” โดยกลุ่มละอ่อนอาสา จังหวัดเชียงใหม่
5. โครงการ “คาราวานยิ้มสวย” โดยกลุ่มพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเชียงราย
6. โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาเครือข่ายเด็กเยาวชน เพื่อการพัฒนาชุมชน” โดยคณะกรรมการเครือข่ายไม้อ่อน จังหวัดน่าน
7. โครงการ “คุณธรรมสร้างสรรค์ผ่านนิทานเพื่อน้อง” โดย กลุ่มกล้าฝัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
8. โครงการ “อีสานภาษาสัมพันธ์” โดยกลุ่มรักษ์อีสาน จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวกฤตยา ศรีสรรพกิจ ผู้อำนวยการวายไอวาย ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ “ยิ้ม” กล่าวว่าโครงการพัฒนาสังคมของเยาวชนทั้ง 8 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก “ยิ้ม 4” นั้น เป็นโครงการที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานภาคสังคม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นนวัตกรรมที่จะสามารถช่วยพัฒนาหรือแก้ปัญหาสังคม และดำเนินการให้เกิดขึ้นจริงได้ ทั้งนี้ตัวแทนเยาวชนทั้ง 8 กลุ่มจะเดินทางไปเข้าค่าย “ปฐมนิเทศ” เป็นเวลา 3 วันเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้าน การบริหารจัดการโครงการ การจัดการเงินทุน การบริหารทีมงาน ก่อนที่จะเริ่มดำเนินโครงการเพื่อสังคมของตนเองตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป

“โครงการ “ยิ้ม 4 ” จะให้ทุนแก่เยาวชนทั้ง 8 กลุ่มดังกล่าว สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่ได้เสนอไว้ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นอกจากนี้เรา (ยิ้ม 4) ยังมีคณะที่ปรึกษาของโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการดำเนินโครงการเพื่อสังคมสาขาต่างๆ ที่จะคอยให้คำแนะนำและผลักดันให้เยาวชนเจ้าของโครงการสามารถดำเนินโครงการเพื่อสังคมของตนเองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะช่วยให้โครงการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ ซึ่งในระหว่างการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของเยาวชนชาว “ยิ้ม” นั้น เราก็จะมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่พวกเขาอีกด้วย และจากการดำเนินโครงการ “ยิ้ม” จำนวน 3 ครั้งที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่กว่า 500 คน และมีโครงการพัฒนาสังคมที่มีจุดเริ่มต้นจาก “ยิ้ม” ที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันถึง 18 โครงการ” กฤตยากล่าว

ด้านนางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการฯ กล่าวว่า บ้านปูฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นเยาวชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ให้ความสนใจต่อปัญหาสังคม และมีแนวคิดดีๆ ในการที่จะมาช่วยพัฒนาสังคมของเราให้ยิ้มกว้างขึ้น ซึ่งเราหวังว่าโครงการ “ยิ้ม” คงจะมีส่วนไม่มากก็น้อยในการช่วยพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่อย่างแท้จริงต่อไป

“เราหวังว่า “โครงการยิ้ม 4” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ จะมีส่วนช่วยสร้างช่องทางและโอกาสที่เหมาะสมให้แก่เยาวชนในการนำพลังสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์และขับเคลื่อนความฝันของตนเองให้เกิดขึ้นจริงเพื่อสร้างประโยชน์สู่สังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปูฯ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้างให้เติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีของการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ “โครงการตลาดประกอบฝัน” ยังเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับหนึ่งในสี่ค่านิยมร่วมองค์กรของบ้านปูฯ หรือที่เรียกสั้นๆว่า “บ้านปู สปิริต” ที่สนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม” นางอุดมลักษณ์กล่าวเสริม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.