By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
10 กิจการเพื่อสังคมสุดเจ๋ง พร้อมตอบรับตลาดออฟไลน์-ออนไลน์เข้ารอบชิงชนะเลิศ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 9” บ้านปูฯ เดินหน้าสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด “ก้าวที่กล้า เดินหน้าเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมของคุณอย่างยั่งยืน”

10 กิจการเพื่อสังคมสุดเจ๋ง พร้อมตอบรับตลาดออฟไลน์-ออนไลน์เข้ารอบชิงชนะเลิศ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 9” บ้านปูฯ เดินหน้าสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด “ก้าวที่กล้า เดินหน้าเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมของคุณอย่างยั่งยืน”

กรุงเทพฯ 10 มิถุนายน 2562 – “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 9” หรือ Banpu Champions for Change 9 (BC4C#9) ภายใต้ธีม “ก้าวที่กล้า เดินหน้าเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมของคุณอย่างยั่งยืน” โดย บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และ สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คัดเลือก 10 กิจการเพื่อสังคม ที่พร้อมใจกันเดินหน้าเข้าสู่โลกดิจิทัล เพื่อตอบรับความต้องการของโลกยุคใหม่ นำเสนอแผนธุรกิจของตนควบคู่กับการทำตลาดและการสื่อสารทั้งออฟไลน์และออนไลน์แตกต่างกันไปตามลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และเฟซบุ๊กแฟนเพจ ถือเป็นการตอบรับเทรนด์ใหม่ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงกิจการเพื่อสังคมของพวกเขาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมที่หลากหลาย อาทิ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และการสืบสานงานศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง

ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา มี 34 กิจการเพื่อสังคมที่ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการเพื่อสังคมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ SE.School (Social Enterprise School) ตั้งแต่ก่อนส่งใบสมัคร พร้อมรับคำแนะนำในการพัฒนาแผนธุรกิจจากทีมงานอย่างเข้มข้นจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ (Live Consultation) เพื่อแนะนำการนำความรู้ที่ได้จาก SE.School ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแผนธุรกิจและโมเดลการแก้ไขปัญหาสังคมของตนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จนในท้ายที่สุดโครงการฯ ได้คัดเลือก 16 กิจการเพื่อสังคมคุณภาพที่มีความเป็นไปได้ทั้งในส่วนการดำเนินธุรกิจและแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อเข้าร่วมเวิร์คช็อปการพัฒนาทักษะการนำเสนอแนวคิดและแผนธุรกิจ เรียนรู้เคล็ดลับการทำแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังได้รับฟังข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำกิจการเพื่อสังคมให้ยั่งยืน เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจจากรุ่นพี่ของโครงการฯ วิน – นรินทร์ จิตต์ปราณีชัย จากกิจการเพื่อสังคม a-chieve รุ่นพี่ BC4C#1 และ ไผ – สมศักดิ์ บุญคำ จากกิจการเพื่อสังคม Local Alike รุ่นพี่ BC4C#2

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยความเชื่อของบ้านปูฯ ที่ว่า ‘พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา’ ในปีนี้ BC4C#9 ช่วงแรกจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบผ่าน SE.School อย่างเข้มข้น โดยโครงการฯ ได้เตรียมเวิร์คช็อปติดอาวุธผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพิ่มเติมและยังจะจัดในระยะต่อไปตลอดทั้งปี นอกจากนี้ เราค้นพบว่าการจัดกิจกรรมโรดโชว์ที่จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี และสงขลาในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้โครงการฯ ปีนี้มีผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมไฟแรงมากมายจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศก้าวเข้ามาร่วมโครงการฯ ซึ่งเราหวังว่ากระแสการตื่นตัวของเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมในระดับท้องถิ่นนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมไปสู่ระดับประเทศในท้ายที่สุด”

รายชื่อ 10 กิจการเพื่อสังคมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศในปีนี้ ได้แก่
PharmCare (ฟาร์มแคร์) แพลตฟอร์มออนไลน์เชื่อมโยงบริการการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ณ ร้านขายยา ให้คนทั่วไปสามารถใช้บริการได้สะดวกขึ้น
Cropperz (ครอปเปอซ์) ธุรกิจระบบจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรในระบบออนไลน์
Heaven on Earth (เฮเวนออนเอิร์ธ) ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่แปรรูปจากใบชาที่ปลูกในพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูในภาคเหนือ
YoungHappy (ยังแฮปปี้) ธุรกิจบริหารจัดการชุมชนผู้สูงอายุผ่านแอปพลิเคชั่น
อัตลักษณ์ ธุรกิจของชำร่วยจากเศษผ้าพื้นบ้านของภาคอีสาน เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้คนท้องถิ่น
Orgafeed (ออร์ก้าฟีด) ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสุนัขที่ผลิตจากแมลง เพื่อช่วยจัดการขยะอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผ้าสร้างสุข ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าจากเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่นภาคใต้
ปักจิตปักใจ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผ้าปักจากฝีมือคนตาบอด สร้างเสริมอาชีพใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา
GreenHerit (กรีนเฮอริท) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบไม่มีบรรจุภัณฑ์ ช่วยลดการสร้างขยะพลาสติก
เพียงใจ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องนอนจากเศษยางพาราเขาคีริส ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชน แทนการออกไปทำงานไกลบ้านไกลครอบครัว

โดยทั้ง 10 กิจการเพื่อสังคมจะได้รับทุนสนับสนุนเบื้องต้นรวม 800,000 บาทสำหรับการดำเนินกิจการตามเป้าหมายที่นำเสนอต่อคณะกรรมการเป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนี้พวกเขาจะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปเพิ่มเติมกับทางโครงการฯ เพื่อเรียนรู้การวางแผนการสื่อสาร การสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม การร่วมพัฒนาและทดสอบแผนการตลาดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเข้าร่วมกิจกรรม Mentor Matching ที่โครงการฯ ร่วมกับ กิจการเพื่อสังคม Hand Up รุ่นพี่ BC4C#5 เพื่อจับคู่กับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของแต่ละกิจการ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้กิจการเพื่อสังคมของพวกเขาสามารถก้าวอย่างมั่นใจในการขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนไปในเวลาเดียวกัน และกลับมานำเสนอผลการดำเนินงานอีกครั้งเพื่อคัดเลือก 5 ทีมชนะเลิศที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไปพร้อม ๆ กับสร้างรายได้ทางธุรกิจได้อย่างโดดเด่น และรับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมอีกกว่า 1.25 ล้านบาท ต่อไปในเดือนสิงหาคม 2562

ติดตามเส้นทางการเดินทางสู่ชัยชนะของคนรุ่นใหม่ไฟแรงทั้ง 10 กิจการเพื่อสังคม รวมไปถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการฯ ได้ที่ Facebook: Banpu Champions for Change

###

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่น ๆ

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.