By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปู ผลักดันโซลูชันเทคโนโลยีพลังงานสะอาด หนุนงานสัมมนาเทรนด์ความยั่งยืน “Sustrends 2024” เพื่อผลักดันไทยบรรลุเป้าหมาย SDGs

บ้านปู ผลักดันโซลูชันเทคโนโลยีพลังงานสะอาด หนุนงานสัมมนาเทรนด์ความยั่งยืน “Sustrends 2024” เพื่อผลักดันไทยบรรลุเป้าหมาย SDGs

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมสนับสนุนการจัดงานสัมมนาด้านความยั่งยืน Sustrends 2024” ซึ่งจัดโดย ‘The Cloud’ ณ พิพิธภัณฑ์สวนเบญจกิติ โดยได้นำเทคโนโลยีพลังงาน Energy Box หรืออุปกรณ์กักเก็บพลังงาน จากพลังงานสะอาดอย่าง ‘พลังงานแสงอาทิตย์’ มาผลิตไฟฟ้าสำหรับการจัดงานตลอด 5 ชั่วโมงเต็ม หนุนแนวคิดสังคมคาร์บอนต่ำ ตอกย้ำจุดยืนการส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability)

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เผยว่า “Sustrends 2024 เป็นการรวมตัวของผู้คนในวงการความยั่งยืน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ที่จะมาร่วมกัน ผลักดันการดำเนินงานเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งบ้านปูก็เป็นอีกบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs เราจึงยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ และที่สำคัญได้นำเทคโนโลยีพลังงาน Energy Box หรืออุปกรณ์กักเก็บพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ มาผลิตไฟฟ้าให้กับงาน ‘Sustrends 2024’ ทั้งบนเวทีสัมมนา และบูธของหน่วยงานต่างๆ กว่า 20 บูธ ตลอดการจัดงาน 5 ชั่วโมงเต็ม โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนภายในงาน เพื่อตอบโจทย์งานสัมมนาที่มุ่งเน้นการสื่อสารเรื่องความยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งในปีที่ผ่านมา เราก็ได้นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในแคมเปญเพลงรักจากพลังงานสะอาด เพื่อผลิตไฟฟ้า สำหรับใช้ในทุกขั้นตอนของแคมเปญ ตั้งแต่การอัดเสียงในสตูดิโอ ถ่ายทำมิวสิควิดีโอ และจัดมินิคอนเสิร์ตใจกลางสยามเช่นกัน”

Energy Box เป็นหนึ่งในโซลูชันกักเก็บไฟฟ้าจากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูที่นำมาสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ เปรียบเสมือน Power Bank ขนาดใหญ่ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งได้หลายพื้นที่ มีขนาดความจุ 1 เมกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) เปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ไฟของบ้านหนึ่งหลังเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ที่มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องดูดฝุ่น ไมโครเวฟ ตู้เย็น พัดลม เตารีด โทรทัศน์ เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่าจะสนับสนุนการใช้ไฟฟ้า จำนวน 300 กิโลวัตต์ และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดงานสัมมนาในครั้งนี้ ประมาณ 780 – 900 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e)*

ปี 2023 ถือเป็นครึ่งทางของการเดินทางสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในปี 2030 โดยบ้านปูได้ผนวกเป้าหมาย SDGs เข้ากับกลยุทธ์การดำเนินงานตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยมุ่งสนับสนุน 7 เป้าหมายในการเพิ่มผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ประเด็นด้านของเสียจากกระบวนการผลิต (SDG 6) ประเด็นก๊าซเรือนกระจก (SDG 7 และ SDG 13) ประเด็นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SDG 8) ประเด็นด้านพลังงาน (SDG12) ประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (SDG 15) และประเด็นด้านการพัฒนาชุมชน (SDG 17)

“บ้านปู ยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability) พร้อมกับดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG เพื่อมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย” นางสมฤดี กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.banpu.com หรือ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/Banpuofficialth/

*หมายเหตุ: เทียบกับการใช้น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

###

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.