By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูจัด Impact Day ขยายโอกาส สร้างตลาดให้กิจการเพื่อสังคม ส่งเสริม SE Ecosystem ไทยเข้มแข็ง

บ้านปูจัด Impact Day ขยายโอกาส สร้างตลาดให้กิจการเพื่อสังคม ส่งเสริม SE Ecosystem ไทยเข้มแข็ง

18 พฤศจิกายน 2565 – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมกับ สถาบัน ChangeFusion จัดงาน “2022 Impact Day: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE” ภายใต้โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 11 (Banpu Champions for Change: BC4C) เพื่อขยายตลาด และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมได้พบกับผู้บริโภคตัวจริง หวังเป็นเวทีช่วยต่อยอดพลังความคิดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจ สู่เป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศกิจการเพื่อสังคม (SE Ecosystem) ของไทยที่ยั่งยืน พร้อมเผย 3 ทีมผู้ชนะโครงการฯ รุ่นที่ 11 ได้แก่ Green Diamond Phetchabun, The Next Forest และ Swoop Buddy ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่สามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 11 ปี ที่บ้านปูและ ChangeFusion จัดโครงการ BC4C เราได้สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้พัฒนากิจการเพื่อสังคมรวมแล้วกว่า 100 กิจการ ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ Mentor Matching จากผู้มีประสบการณ์ที่มาช่วยเสริมความรู้ด้านการพัฒนาแผนธุรกิจและโมเดลการแก้ไขปัญหาสังคมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในทุกกิจกรรมเราได้สอดแทรกแนวทาง ESG (Environment, Social, Governance) ให้กับผู้ประกอบการเพื่อนำไปสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน โดยปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้เพิ่มกิจกรรม Acceleration Program สำหรับส่งเสริม SE ที่โตอยู่แล้วให้เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากและเป็นสิ่งที่ SE ในประเทศเรายังต้องการการสนับสนุน การจัดงาน Impact Day ในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบผู้บริโภคตัวจริง เป็นจุดรวมคนในวงการ SE และเราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างระบบนิเวศ SE ไทยให้เติบโตขึ้น”

ทั้งนี้ ภายในงานได้ประกาศผลกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 กิจการ ภายใต้โครงการ BC4C รุ่นที่ 11 ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจากบ้านปูเพื่อไปต่อยอดธุรกิจทีมละ 250,000 บาท ดังนี้

  1. Green Diamond Phetchabun กิจการที่ช่วยเชื่อมโยงตลาดและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร ด้วยกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความมั่นคง สร้างรายได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน
  2. The Next Forest ผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ดำเนินการ รวมถึงวัดผลการปลูกและฟื้นฟูป่าด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มุ่งฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีทุนสำหรับการดูแลพื้นที่ป่าได้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ รวมทั้งออกแบบและวางแผนเพื่อให้เจ้าของพื้นที่และบุคคลทั่วไปได้รับประโยชน์จากพื้นที่ป่าฟื้นฟูในอนาคต
  3. Swoop Buddy แพลตฟอร์มร้านค้าเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ที่มีระบบการแนะนำสินค้าที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ลูกค้ารายบุคคล ส่งเสริมการใช้เสื้อผ้าที่ถูกผลิตแล้วให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเสื้อผ้าและขยะจำนวนมหาศาลที่เป็นเสื้อผ้าเก่าถูกทิ้ง

ด้าน นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion กล่าวว่า “โครงการ BC4C เห็นว่าการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศ SE ที่แข็งแกร่งนั้นมีส่วนสำคัญและเอื้อต่อการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม สิ่งที่เราอยากขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจคือ การดึง SE เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อเป็นอีกแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ธุรกิจเพื่อสังคมสามารถเติบโตขึ้น และช่วยปรับระบบนิเวศของ SE ในภาพรวมได้ นอกจากนี้ โครงการ BC4C ยังเดินหน้าพัฒนา SE.school (Social Enterprise School) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านกิจการเพื่อสังคมในหลากหลายด้าน อาทิ การเตรียมตัวในการประกอบการกิจการเพื่อสังคม การบริหารจัดการ การเงิน การวัดผลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมต่อไป”

ภายในงาน 2022 Impact Day ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมาก ทั้งการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE” การแสดงและแฟชั่นโชว์พิเศษจาก SE ในคอนเซ็ปต์ “UNIVERSAL FASHION – The  Impact of Unlimited Possibilities” ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านเสื้อผ้าที่ไม่ตั้งกฎเกณฑ์ของผู้สวมใส่ รวมถึงสะท้อนความหลากหลายผ่านตัวนายแบบและนางแบบ เพื่อบอกเล่าถึงความงดงามของมนุษย์ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมองทางกิจการเพื่อสังคมกับ “คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หนึ่งในนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมและผู้ประกอบการ SE ในหัวข้อ “โอกาสการขยายผลกิจการเพื่อสังคมสู่ระดับเมือง ต่อยอด SE ไทยให้แข็งแกร่ง” รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกสนับสนุนสินค้าและบริการจากกิจการเพื่อสังคมกว่า 20 ร้านค้า ใน “Maximize the Market” ตลาดสินค้าและบริการคุณภาพที่ผนึกเครือข่ายจากเหล่าผู้ประกอบการเพื่อสังคม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม สามารถติดตามได้ทาง www.facebook.com/banpuchampions

###

 

เกี่ยวกับ บ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.