By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ จัดงานแฟร์กิจการเพื่อสังคมไทย “Impact Day” พร้อมเปิดตัว 5 กิจการเพื่อสังคมชนะเลิศจากโครงการ Banpu Champions for Change ปีที่ 9

บ้านปูฯ จัดงานแฟร์กิจการเพื่อสังคมไทย “Impact Day” พร้อมเปิดตัว 5 กิจการเพื่อสังคมชนะเลิศจากโครงการ Banpu Champions for Change ปีที่ 9

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 9 หรือ Banpu Champions for Change (BC4C) 9 โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และ สถาบัน ChangeFusion จัดงานแฟร์กิจการเพื่อสังคมไทย “Impact Day 2019: สนามของคนสร้างสรรค์ ต่อเติมพลัง เปลี่ยนแปลงสังคม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเปิดพื้นที่ใจกลางเมืองให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม ผ่านกิจกรรมเสวนา เวิร์คช็อป รวมทั้งยังสามารถร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมไทย ด้วยการอุดหนุนสินค้าและบริการจาก 24 กิจการเพื่อสังคมที่มาร่วมออกร้าน

ภายในงานมีการประกาศ 5 กิจการเพื่อสังคมผู้ชนะจากโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 9ได้แก่

ทีมเพียงใจ: ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องนอน เบาะรองนั่ง จากเศษวัสดุยางพาราเขาคีริส เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและวัยรุ่นในจังหวัดกำแพงเพชรสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ทีม Heaven on Earth (เฮเวนออนเอิร์ธ): ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากใบชาที่ปลูกในพื้นที่ป่าชุมชนในหมู่บ้านห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการฟื้นฟูจากการเกษตรเชิงเดี่ยวจนอุดมสมบูรณ์

ทีม Younghappy (ยังแฮปปี้): ธุรกิจบริการเพื่อบริหารจัดการชุมชนผู้สูงอายุ ป้องกันผู้สูงอายุไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยติดบ้านหรือติดเตียง โดยสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังมีความสามารถในการเข้าสังคมได้ออกมาทำกิจกรรมเข้าสังคมที่เหมาะสม สนุกสนาน และมีสาระร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุคนอื่นๆ

ทีม Orgafeed (ออร์ก้าฟีด): ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสุนัขที่ผลิตจากแมลง เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางมูลค่าเศรษฐกิจ เนื่องจากแมลงสามารถจัดการขยะอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปรตีนที่ได้จากแมลงสามารถนำมาผลิตเป็นอาหารสุนัขคุณภาพดีได้

ทีมอัตลักษณ์: ธุรกิจผลิต ออกแบบ และจำหน่ายสินค้าของชำร่วยจากเศษผ้าให้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวให้ได้มีโอกาสประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

ผู้ชนะทั้ง 5 ทีมจะได้รับทุนสนับสนุนรวม 1.25 ล้านบาท เพื่อนำไอเดีย ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอด สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกสนานและให้สาระอีกมากมาย อาทิ ช้อปปิ้งสินค้าและบริการจาก 24 กิจการเพื่อสังคมทั่วประเทศ กิจกรรมเวิร์คช็อปจากกิจการเพื่อสังคมที่หลากหลาย แฟชั่นโชว์ยกระดับงานคราฟท์ไทย “Ethical Craft Fashion Show 2019” เวทีเสวนาบทเรียนทางธุรกิจที่สำคัญในช่วง Talk & Share “เคล็ดลับสู่ล้าน สร้าง Impact ให้สังคมอย่างยั่งยืน” กับกิจการเพื่อสังคมชื่อดัง Moreloop, Toolmorrow และ Flow Folk ปิดท้ายด้วยการรับชม Mini Concert จากนักร้องหนุ่ม นนท์ ธนนท์

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม สามารถติดตามได้ทาง www.facebook.com/banpuchampions

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.