By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติเลือดขาดแคลนจากโควิด-19 ร่วมผลิตหน้ากาก “Mask for Blood Hero” ในโครงการ Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต แจกฮีโร่ผู้บริจาคกว่า 400,000 ชิ้นทั่วประเทศ

บ้านปูฯ ชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติเลือดขาดแคลนจากโควิด-19 ร่วมผลิตหน้ากาก “Mask for Blood Hero” ในโครงการ Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต แจกฮีโร่ผู้บริจาคกว่า 400,000 ชิ้นทั่วประเทศ

7 สิงหาคม 2563 – การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมหยุดชะงัก เช่นเดียวกับการบริจาคโลหิตที่มียอดผู้บริจาคลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทว่าความต้องการในการใช้โลหิตเพื่อรักษาผู้ป่วยไม่ได้ลดลงเลย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นวิกฤติดังกล่าว จึงร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนหน้ากาก “Mask for Blood Hero” ในโครงการ Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต สานต่อความตั้งใจแน่วแน่ในการร่วมดูแลสังคมไทยอย่างดีที่สุดทั้งในเวลาปกติและในภาวะวิกฤติ โดยบริษัทและไทยวาโก้ จัดสรรงบประมาณ 20 ล้านบาท สมทบโครงการฯ สำหรับผลิตหน้ากากอนามัย “Mask for Blood Hero” จำนวน 400,000 ชิ้น มอบเป็นของที่ระลึกให้ผู้บริจาคโลหิตทุกคน พร้อมเน้นย้ำว่าใคร ๆ ก็เป็นฮีโร่ที่ช่วยเหลือประเทศไทยในภาวะวิกฤติได้ เพียงแค่มาบริจาคเลือด

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยที่มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากประชาชนกังวลว่าอาจจะมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ในขณะเดียวกัน ความต้องการใช้โลหิตก็ไม่ได้ลดลง ส่งผลให้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานี้ สถานพยาบาลต้องใช้เลือดในคลังจนโลหิตสำรองลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ จนเกิดวิกฤติขาดแคลนเลือด การจัดทำหน้ากาก “Mask for Blood Hero” ในโครงการPlus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้ามาบริจาคเลือดเพื่อต่อชีวิตให้คนได้อีกจำนวนมาก

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วันนี้สภากาชาดไทยประสบภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาจนโลหิตสำรองไม่เพียงพอ บ้านปูฯ ในฐานะบริษัทที่ร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือสังคมฝ่าวิกฤติมาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ปี 2561 จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการรณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมกันบริจาคเลือดให้มีโลหิตสำรองเพียงพอที่จะสามารถช่วยชีวิตคนไทยต่อไปได้”

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “นับตั้งแต่เกิดวิกฤติการณ์โควิด-19 บ้านปูฯ ได้ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมอย่างต่อเนื่องผ่านทางกองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” เราได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาทจากกองทุนฯ เพื่อนำมาสนับสนุนการผลิตหน้ากากอนามัยคุณภาพดี “Mask for Blood Hero” ที่นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงของคนไทยเมื่อต้องอยู่ในที่สาธารณะแล้ว ยังเป็นสิ่งแทนคำขอบคุณผู้แก่บริจาคโลหิตอีกด้วย ที่ผ่านมาบ้านปูฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ โดยให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ รวมมูลค่ากว่า 105 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการสมทบทุนจัดทำประกันชีวิตให้แก่แพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ การผลิตหน้ากากผ้าเพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประชาชน และสถานศึกษา การมอบเงินสนับสนุนให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการ “สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19” ในการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าและจัดชุด ‘ธารน้ำใจ กู้ชีวิต’ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ”

“นอกจากบุคคลกรทางการแพทย์แล้ว บ้านปูฯ ยังส่งต่อความช่วยเหลือสู่ภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผ่านการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ เด็กกำพร้าและประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน ประชาชนที่ทำงานในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวผ่านศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี และมูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ชุมชนคนข้ามเพศในจังหวัดชลบุรี รวมไปถึงประชาชนในเขตโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดปริมณฑล”

จากการสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้บริจาคโลหิตของทางสภากาชาดไทยเบื้องต้นพบว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้นตามลำดับ แต่ผู้บริจาคฯ มองว่าหน้ากากจะยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันในยุค New Normal ทั้งนี้ หน้ากากที่ผลิตโดยไทยวาโก้จะใช้เส้นใยพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้มั่นใจว่าฮีโร่ผู้บริจาคโลหิตทุกคนได้รับหน้ากากที่มีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถช่วยกระตุ้นให้คนไทยไม่มองข้ามความสำคัญของการบริจาคโลหิตแม้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ โดยไม่ว่าจะมาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ หรือที่กาชาดจังหวัดทั่วประเทศ ทุกคนจะได้รับหน้ากากอนามัย “Mask for Blood Hero” โดยการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย

บ้านปูฯ จะยังคงให้ความสำคัญต่อการพิจารณาช่วยเหลือภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อไป เพราะถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลงแล้วในประเทศไทย แต่ไวรัสโควิด-19 ยังมีผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อคนไทยไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งบ้านปูฯ มุ่งหวังว่า ความช่วยเหลือของเราจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนไทยที่ได้รับผลกระทบได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจผลิตพลังงาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.