By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ เผยทีมผู้ชนะกิจกรรม “Energy on Board” การประกวดออกแบบบอร์ดเกมในหัวข้อความยั่งยืนด้านพลังงาน

บ้านปูฯ เผยทีมผู้ชนะกิจกรรม “Energy on Board” การประกวดออกแบบบอร์ดเกมในหัวข้อความยั่งยืนด้านพลังงาน

ขับเคี่ยวกันมาอย่างเข้มข้นตลอดทุกรอบการแข่งขันสำหรับกิจกรรม “Energy on Board” การประกวดออกแบบบอร์ดเกมในหัวข้อ Energy Sustainability หรือความยั่งยืนด้านพลังงานโดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ หลังจากที่นิสิตนักศึกษาแต่ละทีมได้ผ่านการเวิร์คช็อปเก็บความรู้และแรงบันดาลใจเรื่องความยั่งยืนทางพลังงานจากพี่ๆ ชาวบ้านปูฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกมไปอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ได้พาเหล่านักออกแบบเกมฝีมือดีทั้ง 10 ทีมเข้าสู่การรอบตัดสินเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะอย่างเป็นทางการที่โรงเรียนนานาชาติรักบี้ จังหวัดชลบุรี ที่บ้านปูฯ ได้เข้าไปสนับสนุนสมาร์ทโซลูชันให้กับสมาร์ทแคมปัสแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2561 นอกจากนิสิตนักศึกษากว่า 30 คนจะได้นำเสนอผลงานที่ทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างสรรค์ออกมาเป็นบอร์ดเกมในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยังได้เยี่ยมชมสมาร์ทแคมปัสเพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานแบบยั่งยืน พร้อมสัมผัสการทำงานของโซลาร์รูฟท็อปและยานพาหนะไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วย

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในปีนี้ ได้แก่ ทีม NongPedTheCat จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับผลงาน “เกม Recharge” ซึ่งได้รับเงินรางวัล 50,000บาท พร้อมกับโอกาสในการเดินทางไปร่วมแสดงผลงานบอร์ดเกมในงานแฟร์ระดับโลกที่ประเทศไต้หวัน เกมนี้ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ต้องตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรมในเมือง โดยผู้เล่นที่บริหารจัดการโรงไฟฟ้าและธุรกิจต่างๆ ได้อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ เกมนี้ชนะใจกรรมการไปอย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยไอเดียการสร้างสรรค์บอร์ดเกมที่สนุก ได้สาระ และตอบโจทย์ประเด็นเรื่องความยั่งยืนทางพลังงานได้อย่างลงตัว

ส่วนทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 และ20,000 บาทตามลำดับ ได้แก่ ทีม CO-BLOC จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กับผลงาน “เกม CO-BLOC” ที่ให้ผู้เล่นสร้างสมาร์ตซิตี้ในอุดมคติจากการจัดสรรทรัพยากรและการจัดการพลังงานอย่างสมดุล และทีม Hyphen จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับผลงาน “เกม Energy Startups” ที่ให้ผู้เล่นรับบทเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ที่เข้ามาซื้อสัมปทานและจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในไทย โดยผู้เล่นที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ

ทั้งนี้ บ้านปูฯ ยังมีกิจกรรมสนุกๆ เกี่ยวกับบอร์ดเกมแบบนี้ให้น้องๆ วัยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง ติดตามรายละเอียดและข่าวสารจากโครงการเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก BANPU B-Sports Thailand: https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand

# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน กลุ่มและธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.