By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
เปิดวิสัยทัศน์ “ผู้ก่อตั้งและซีอีโอบ้านปู” กับการขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานกว่า 40 ปี ตอกย้ำจุดยืนส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน

เปิดวิสัยทัศน์ “ผู้ก่อตั้งและซีอีโอบ้านปู” กับการขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานกว่า 40 ปี ตอกย้ำจุดยืนส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน

บ้านปู เฉลิมฉลองครั้งใหญ่รับวาระ 40 ปี ต้อนรับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนอบอุ่น เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น “ส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 40 ปี แห่งการดำเนินธุรกิจจนก้าวสู่การเป็น “ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ” ที่ช่วยขับเคลื่อนการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม พร้อมเน้นย้ำเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาธุรกิจให้สอดรับกับเทรนด์พลังงานแห่งอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คน

จากวันแรกของการก่อตั้ง บริษัท เหมืองบ้านปู จำกัด ที่หมู่บ้านบ้านปู อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในปี 2526 บ้านปูได้เติบใหญ่จนกลายเป็นผู้นำของธุรกิจพลังงานในระดับนานาชาติ ผ่าน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน กว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา บ้านปูสามารถปรับตัวและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวข้ามทุกความท้าทาย และพร้อมเติบโตสู่อนาคตตามกลยุทธ์ “Greener & Smarter” ที่มุ่งส่งมอบโซลูชันด้านพลังงานที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คน และสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานให้กับโลกตามพันธสัญญา “พลังบ้านปู สู่พลังงานที่ยั่งยืน (Our Way in Energy)”

“ธุรกิจจะเติบโตแข็งแกร่งได้” ต้อง ‘คิดให้ทัน ทำให้เร็ว’ ตระหนักถึง สังคม-สิ่งแวดล้อม

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอคนแรกที่ปลุกปั้นธุรกิจพลังงานของ ‘บ้านปู’ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยเทคนิค ‘คิดให้ทัน ทำให้เร็ว’ กล่าวว่า “นับตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจเมื่อ 40 ปีที่แล้ว บ้านปูยังคงยึดมั่นในปณิธานที่ว่า ‘อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม’ ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินธุรกิจและเข็มทิศที่ช่วยชี้แนวทางการทำงาน จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของเรา และเมื่อบริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงไป เราก็ได้ปรับวิธีคิดและวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งคำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) พร้อมกับการเป็นพลเมืองดีในทุกที่ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ (Good Corporate Citizen) และที่สำคัญ เราทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ ‘คน’ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้บ้านปูสามารถเอาชนะความท้าทายและวิกฤติต่าง ๆ จนก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จ พร้อมไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบตัวอยู่เสมอ”

“ผู้นำที่ดี” จะส่งเสริมให้คนได้แสดงศักยภาพ พร้อมปลูกเมล็ดพันธุ์ความรู้

นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสามท่านของบ้านปู กล่าวว่า “ผมคิดว่า กุญแจสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้ คือ ‘ผู้นำ’ อย่างคุณชนินท์ ที่สามารถผสานความร่วมมือกับผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายแขนง ทั้งยังทุ่มงบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาศักยภาพของ ‘คนบ้านปู’ เพราะมองว่า ‘คน’ คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต นอกจากนั้นแล้ว ความสัมพันธ์เชิงบวกที่เรามีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของเราเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถตอบแทนสังคมได้ในเวลาเดียวกัน”

“ทีมที่ดี” ต้องไม่หยุดเรียนรู้ มองหาโอกาสในทุกวิกฤติ และกล้าลงทุน

นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) อีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ เสริมว่า “ผมกับคุณชนินท์รู้จักกันมาก่อนตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ในเวลาต่อมา เมื่อผมเริ่มมองหาแหล่งเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับบ่มใบยาสูบซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัว ก็ได้พบกับถ่านหินซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติ ประกอบกับ ณ เวลานั้นทั่วโลกเกิดวิกฤตราคาน้ำมันขึ้น และประเทศไทยเองก็นำเข้าน้ำมันเกือบ 100% ดังนั้นเมื่อมีแหล่งพลังงานจากธรรมชาติที่พอจะทดแทนเชื้อเพลิงจากน้ำมันได้ จึงเป็นความหวังในการพึ่งพาแหล่งพลังงานภายในประเทศ  ผมและคุณเมธีจึงมองเห็นโอกาสที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจเหมืองถ่านหินและได้ชักชวนคุณชนินท์ให้มาเริ่มต้นทำด้วยกัน”

“ช่วงแรกที่เริ่มทำธุรกิจเมื่อ 40 ปีที่แล้วถือว่าไม่ง่ายเลย เราต้องเดินเท้ากันเป็นวัน ๆ เข้าไปตั้งแคมป์อยู่กลางป่าเป็นเวลาหลายเดือน ส่วนเรื่องการติดต่อสื่อสารนั้นถือว่ายากมาก เพราะในยุคนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือ แต่สิ่งที่เรามีคือ ‘ทีมงานที่เชี่ยวชาญ’ ที่หมั่นเติมความรู้และมองหาโอกาสอยู่เสมอ ทั้งจากหนังสือ บุคคล และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งศึกษาและฝึกฝนจนเกิดเป็น ‘ความมั่นใจและกล้าลงทุน’ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้บ้านปูปรับตัวเข้ากับเทรนด์ด้านพลังงานและสถานการณ์ของโลกได้เป็นอย่างดี และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศครั้งแรกที่เรา ‘ลงทุนซื้อเหมืองที่อินโดนีเซีย’ เพื่อเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งนั่นทำให้บ้านปูประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด ก่อนจะเดินหน้าขยายธุรกิจในประเทศอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างแข็งแกร่งจนถึงปัจจุบัน”

สานต่อวิสัยทัศน์ผู้ก่อตั้ง ขับเคลื่อนกลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งสู่อนาคต

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซีอีโอผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนครั้งสำคัญ (Banpu Transformation) กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านปูมาตั้งแต่เริ่มต้นในปี 2526 ได้เห็นการเติบโตของบริษัทฯ และพนักงานทุกคน และไม่ว่าจะพบกับมรสุมทางธุรกิจหรือความท้าทายใด ๆ เราก็สามารถก้าวผ่านมาได้ ด้วยการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพลังงาน รวมถึงการก่อตั้งบริษัทในเครือเพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงานในหลากมิติได้สำเร็จ จนเมื่อดิฉันเข้ารับตำแหน่งซีอีโอตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เราเริ่มนำกลยุทธ์ Greener & Smarter มาขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ พร้อมแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการลงทุน ผสานความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ และผสานพลังภายในระบบนิเวศของบ้านปูเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่จะต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง”

“ดิฉันเชื่อว่าทั้งหมดนี้ คนบ้านปูทำด้วยหัวใจ “บ้านปู ฮาร์ท (Banpu Heart)” วัฒนธรรมองค์กรที่หลอมรวมให้พนักงานกว่า 6,000 คนมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือการส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน (Better Living for All)

ภายในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปีของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีการจัดแสดงโชว์ในชื่อชุด “4 Decades of Our Way in Energy” ที่บอกเล่าเรื่องราวตลอด 4 ทศวรรษของบ้านปู เพื่อการส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืน และ “Banpu Is Closer to You Than You Think” ที่แสดงให้เห็นว่าบ้านปูอยู่ใกล้คุณมากกว่าที่คุณคิด จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่บอกเล่าภาพรวมการดำเนินธุรกิจและจุดเปลี่ยนสำคัญของบ้านปู ซึ่งตอกย้ำบทบาทการเป็น ‘ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ’ ประกอบด้วย 3 โซนหลัก ได้แก่ Banpu Core Business ภาพรวมการดำเนินธุรกิจใน 3 เสาหลักภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter และพันธสัญญาที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน (Our Way in Energy) Milestone ภาพเหตุการณ์สำคัญที่สร้างจุดเปลี่ยนทางธุรกิจของบ้านปู และ Powering the Better Living for All อีกหนึ่งบทบาทของบ้านปูที่ช่วยสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยงานเฉลิมฉลองดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก และได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

###

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.